Sekce pozemkovych úprav

vedoucí sekce: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.
 
Sekce pozemkových úprav je odborným garantem studijního oboru Pozemkových úprav a převodu nemovitostí (PÚPN) a má přímou odpovědnost za jeho rozvoj.
 
Cílem sekce PÚ je vytvořit nezbytné podmínky pro zapracování nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků v oblasti meliorací, retence vody, ochrany krajiny, ochrany přírodních zdrojů, zeměměřictví a katastru nemovitostí do procesu výuky pozemkových úprav jako oboru, který integrálně naplňuje principy trvale udržitelného hospodaření v zemědělsko-lesní krajině.
 
Výjimečnost a specifičnost tohoto studijního oboru spočívá v tom, že při jeho aplikaci dochází k propojení poznatků, které do určité míry působí protikladně – tj. poznatků z intenzivní zemědělské výroby na straně jedné a poznatků z ochrany přírody, ochrany jejích zdrojů na straně druhé.
 

 
 
 
 
Časopis Pozemkové úpravy je volně ke stažení na webových stránkách www.eagri.cz nebo na stránkách Českomoravské komory pozemkových úprav www.cmkpu.cz.Starší čísla je možné si zapůjčit přímo na katedře
 
Na webových stránkách www.eagri.cz též najdete aktuální informace vztahující se k pozemkovým úřadům a pozemkových úpravám.