Sekce myslivosti

vedoucí sekce: 
 
Sekce je garantem studijních předmětů: Základy lesnictví, Myslivost, Právní normy v ochraně přírody, Hospodaření se zvěří.