Sekce ekonomiky a managementu rurálního prostoru

vedoucí sekce: Ing. Monika Březinová, Ph.D.
 
Sekce je garantem studijních předmětů: Ekonomika zemědělství, Management, Marketing, Regionální management, Řízení lidských zdrojů, Sociologie a psychologie

Obor Agropodnikání byl reakreditován na Zemědělské fakultě JU v létě 2020 tak, aby studijní plány bakalářského (Bc.) programu odpovídaly současným požadavkům trhu 
a napomohly tak lepšímu uplatnění absolventů. Magistersky navazující (Ing.) program je současně v akreditačním řízení.


Tento moderní obor kombinuje tradiční zemědělský obor spolu s novými ekonomickými trendy. Předměty ve studijních plánech jsou zastoupeny rovnoměrně z přírodních věd 
a manažersko-ekonomických disciplín. Výuka probíhá interaktivně v nových prostorech zahrnujících špičkově vybavené laboratoře.
V současné době se obor Agropodnikání těší oblibě, neboť svým praktickým přínosem (spolupráce s praxí) a významnými kontakty v Jihočeském kraji, Agrární komoře, Hospodářské komoře, Jihočeském vědecko-technickém parku a podnikatelské sféře, podporuje u studentů jejich vlastní podnikatelské záměry a pomáhá je dále vhodně rozvíjet

Ukázky témat kvalifikačních prací:

Bakalářské práce

•Možnosti nabídky nových služeb u vybraného subjektu (jezdecká stáj)

•Podnikatelský plán – Přestavba statku na penzion

•Zpracování podnikatelského záměru vybraného produktu (gastronomie)

•Vnímání regionálních značek spotřebiteli

Diplomové práce

•Analýza hospodaření ekologických farem na zvoleném trhu

•Posouzení možností elektromobility v Jihočeském kraji

•Vliv dotačních programů na hospodaření ekologických farem

•Odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku