skip to content

Oceňování majetku a trh nemovitostí

Garant a vyučující předmětu: Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.     Zkratka předmětu: OMTN
 
Rozsah: 2P / 2C    Semestr: Letní    Počet kreditů: 6    Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Přehled probírané látky:
Obsahem předmětu je oceňování veškerého majetku a to jak administrativním tak tržním postupem. Úvodní přednášky objasňují podstatu analýzy hodnoty a jednotlivé metody oceňování majetku. Následuje rozbor oceňování těchto druhů majetku: pozemky, stavby, movitý a finanční majetek, nehmotný majetek. Vyústěním je stanovení hodnoty podniku jako celku. Závěrečné přednášky se zabývají trhem nemovitostí, cenovým vývojem a cenovými mapami. Předmět vytváří základní přehled pro jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika a odhady nemovitostí. 
  
Studijní podklady a doplňující informace:
vybrané přednášky ke stažení - prezentace (.zip)
 
Literatura:
Základní:
Rozšiřující:
Doporučená:
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.