skip to content

Realitní činnost a trh nemovitostí

Garant a vyučující předmětu: Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.     Zkratka předmětu: RCTN
Rozsah: 2P / 2C    Semestr: Letní    Počet kreditů: 6    Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s trhem nemovitostí, ekonomickou a právní problematikou související s podnikáním v této oblasti.
 
Přehled probírané látky:
Charakteristika jednotlivých druhů nemovitostí dle evidence v katastru nemovitostí. Vlivy působící na cenu nemovitosti. Zjišťování hodnoty nemovitostí (nákladové, výnosové, srovnávací), metody ocenění podle účelu jeho užití (administrativní, cenou obvyklou). Náplň profese znalce a odhadce. Cenové mapy. Výpočet ekonomického nájemného. Regulace na trhu s nemovitostmi. Vliv územního plánování. Právní předpisy týkající se problematiky nemovitostí, vlastnictví nemovitostí a obchodu s nimi. Ocenění věcných břemen. Činnosti související se správou, pronájmem, nákupem a prodejem nemovitostí. Výpočet daně z nemovitosti, dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Pojištění nemovitostí. Financování nemovitostí. Hlavní aktéři na trhu nemovitostí. Asociace realitních kanceláří. Developing. Cenový vývoj na českém trhu realit a v zahraničí.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
vybrané přednášky ke stažení - prezentace (.zip)
 
Literatura:
Základní:
Rozšiřující:
Doporučená:
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.