skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2010

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

  1. Hánek, P. - Janota, J.: Užitný vzor 20724 Přípravek pro výšková měření mostních konstrukcí upevnitelný na teodolitovou trojnožku. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2010.
  2. Hánek, P. - Koza, P. - Hánek, P. (jr.): Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Sobotáles 2010, 321 s.
  3. Hánek, P.: Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami. In: Z dějin geodézie a kartografie 14, Rozpravy NTM v Praze 211, Praha, NTM 2010, s. 129-137.
  4. Braun, J. - Grešš, T. - Hánek, P.: Geodetický monitoring na rekultivovaném území povrchového dolu. Pozemkové úpravy 18, 2010, č. 70, s. 1-3.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.