skip to content

Ekonomika zemědělství

Garant a vyučující předmětu:         Zkratka předmětu: EKOZE
Rozsah: 2P/2C   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poznání základních ekonomických vztahů v zemědělství a jejich využití pro optimální kombinaci výrobních odvětví podniku. Vztahy v zemědělské výrobě, jejich charakteristika, kategorizace a kvantifikace. Uplatnění a využití vztahů produkční ekonomiky v ekonomice zemědělské výroby. Charakteristika vztahů mezi odvětvími a produkty, optimální kombinace výrobních odvětví a volby výrobního zaměření. Zemědělská výrobní odvětví a jejich klasifikace, postavení a význam hlavních zemědělských odvětví. Efektivnost jednotlivých opatření v rostlinné výrobě. Zvláštnosti kalkulace procesů v rostlinné výrobě. Ekonomika pěstování obilovin, brambor, řepky. Efektivnost jednotlivých opatření v živočišné výrobě. Ekonomika chovu skotu a prasat.
 
Přehled probírané látky:
 
  
Požadavky na studenta: 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
 
Literatura:
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.