skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 1999

Ing. Pavel Ondr, CSc.

  1. EHRLICH, P., ONDR, P. Příspěvek k samočistící schopnosti revitalizovaných drobných vodních toků. EKOTREND: trvale udržitelný rozvoj - sborník z mezinárodní konference pořádané v termínu 18. - 19.3.1999, 1999, p. 30 - 34.

 
 
 
 
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.