skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2000

Ing. Svatopluk Bernard

 1. WOTAVOVÁ, K., PROCHÁZKA, J., HAKROVÁ, P., HEZINA, T., VÁCHA, A., MIKA, K., BERNARD, S. Zásoba organických látek a dostupných alkálií v půdách s různým způsobem obhospodařování. http:/home.zf.jcu.cz/public/departments/lae/text/zasoba.htm, 2000, vol. 2000, (no. 5), p. 2.

 
doc. Ing. Jiří Gergel, CSc.

 1. GERGEL, J., EHRLICH, P., ONDR, P. Příspěvek k hodnocení revitalizačních úprav drobných vodních toků. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 3, p. 12-14.
 2. GERGEL, J., HŮDA, J., ŠEDIVÝ, V. Změna kvality vody po průtoku rybniční soustavou. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí  :  mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Č. Budějovicích v, 2000, p. 1 - 3.
 3. GERGEL, J., KÖSSL, R., TREMLOVÁ, M. Možnosti vyjádření stupně ekologické stability krajiny. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí  :  mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Č. Budějovicích v, 2000, p. 1 - 2.

 
Ing. Karel Mika

 1. WOTAVOVÁ, K., PROCHÁZKA, J., HAKROVÁ, P., HEZINA, T., VÁCHA, A., MIKA, K., BERNARD, S. Zásoba organických látek a dostupných alkálií v půdách s různým způsobem obhospodařování. http:/home.zf.jcu.cz/public/departments/lae/text/zasoba.htm, 2000, vol. 2000, (no. 5), p. 2.

 
Ing. Pavel Ondr, CSc.

 1. GERGEL, J., EHRLICH, P., ONDR, P. Příspěvek k hodnocení revitalizačních úprav drobných vodních toků. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 3, p. 12-14.
 2. VÁCHAL, J., ONDR, P. Využití metody postupné projekce koeficientu ekologické stability v KPÚ. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 2., p. Příloha.
 3. VÁCHAL, J., ONDR, P. Zásady regulace látkově - energetických toků v zemědělsky využívané krajině. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 2., p. Příloha.

 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 1. VÁCHAL, J., ONDR, P. Využití metody postupné projekce koeficientu ekologické stability v KPÚ. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 2., p. Příloha.
 2. VÁCHAL, J., ONDR, P. Zásady regulace látkově - energetických toků v zemědělsky využívané krajině. In EKOTREND:"trvale udržitelný rozvoj"-cesta do 3. Tisíciletí. Mezinárodní konference pořádaná ke 40. Výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích 23, 2000, vol. 2., p. Příloha.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P.: 250 století zeměměřictví. (Data k dějinám zeměměřictví). Praha, Klaudian 2000,     73 s.
 2. Dušátko, D.- Hánek, P., In: Kolektiv: Velká všeobecná encyklopedie. 20. sv.  Praha, Diderot, díl 1, 2: 2000, díl 3: 2001 - konkurz 2002, neukončeno. (Podíl: zeměměřická hesla).
 3. Švejda, A. - Hánek, P.: Scénář výstavy Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying instruments in Czech lands. Konáno 15.5.-16.7.2000 v rámci Praha - Evropské město kultury 2000 při příležitosti FIG Working Week Prague 2000. Praha, Národní technické muzeum 2000.  
 4. Hánek, P., in: Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. Praha, ČVUT FSv 1998, 215 s., dotisk 2000.
 5. Hánek, P.- Bouška, P. - Kašpar, M.: Statische Brückenprüfung mittels Präzisionsnivellements. In: Schnädelbach, K. -Schilcher, M. (red.): XIIII.Ingenieurvermessung 2000. International Course on Engineering Surveying. Stuttgart, Verlag Wittwer 2000, s. 323-328.
 6. Hánek, P. - Švejda, A.: Historical surveying instruments from Bohemia. Konference Quo vadis surveying of the 21th century. FIG Working Week Prague 2000.    a)  Abstract of papers, s . 127-128.    b)  Proceedings of papers, CD Rom, 10 s. + 7 obr.
 7. Hánek, P.: Die Tradition der Herstellung der geodätischen Geräte in der Tschechischen Republik. Konference Historische Instrumente, Stadtmuseum Aarau, 2000. 
 8. Hánek, P. -  Jirásková, J.: Zur Messung von Kranbahnen mit Hilfe genauer Totalstationen. Vermessungswesen und Raumordnung (VR) 62, 2000, č. 1, s. 43-50.
 9. Hánek, P. -Jirásková, J.: Znovu o měření jeřábových drah totálními stanicemi. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 46 (88), 2000, č. 2, s. 21-25.
 10. Bouška, P. - Záruba, J. - Hánek, P. - Janžurová, I.: Přesnost měřických metod při statických zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. Stavební obzor 9,2000, č.5, s. 143-147.
 11. Hánek, P.: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. GaKO 46(88), 2000, č.4, s. 81-82.
 12. Hánek, P. - Kašpar, M.: Na okraj jednoho výročí ČVUT v Praze. Stavebnictví a interiér 8, 2000, č.6, s.10-11.
 13. Hánek, P. - Kašpar, M.: XIII. mezinárodní kurz inženýrské geodezie Mnichov 2000. GaKO 46(88), 2000, č.6, s. 123-124.
 14. Hánek, P.: Pracovní zařazení německých zeměměřičů. GaKO 46(88), 2000, č.7, s. 150.
 15. Hánek, P.: Opožděně k několika výročím vyrovnávacího počtu. Zeměměřič 7, č. 8+9, s. 16.
 16. Hánek, P.: K historii geodetických přístrojů v Čechách. Zeměměřič 7, č. 8+9, s. 39-43.
 17. Hánek, P.: Hánek, P. - Janžurová, I.: Měření posunů geodetickými metodami. Stavebnictví a interiér 8, 2000, č. 10, s. 14-15.
 18. Hánek, P.: Kašpar, M. - Hánek, P. - Pospíšil, J. - Bubeník, F. :  Choice of Optimum Lasser Systems in Industrial Metrology. Workshop ČVUT 2000, s. 641-642.
 19. Hánek, P. - Jirásková, J.: K uplatnění geodetických teodolitových metod ve stavebním průmyslu. Stavební informace 7, 2000, 1. část č. 10-11, s.8-9, 2. část č.12, s. 16-17.
 20. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). ) 1.svazek: Möser, M.: Grundlagen (Základy). GaKO 46 (88), 2000, č. 7, s. 152+3.s.obálky.
 21. Hánek, P.: recenze Deußen, D.: Messverfahren zur Erfassung der Vertikalrefraktion unter Nutzung der atmosphärischen Turbulenz. GaKO 46 (88), 2000, č. 9, s. 196.
 22. Hánek, P.:  recenze Fülscher, P. (red.): Photogrammetrie in der Schweiz. Geschichte - Entwicklung.  (Fotogrammetrie ve Švýcarsku. Dějiny - vývoj). GaKO 46 (88), 2000,č. 12,  III. s. obálky.

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.