skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2002

doc. Ing. Jiří Gergel, CSc.

 1. GERGEL, J., MATĚNOVÁ, V. Hodnocení ichtyocenóz revitalizovaných toků v oblasti Soběnovské vrchoviny. konference s mezinárodní účastí EKOTREND 2002 - trvale udržitelný rozvoj, 2002, p. E 10 - E 13.
 2. KOLÁŘ, L., GERGEL, J., ŠINDELÁŘOVÁ, M. Vliv změn a snížení intenzity zemědělské výroby v podhůří Šumavy na změny složení povrchových vod.Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for Crop Science, Vol.19, 2002, vol. 19, (no. 1), p. 5-17.
 3. KOLÁŘ, L., GERGEL, J., ŠINDELÁŘOVÁ, M., KUŽEL, S. Impact of farming intensity reduction in the Šumava foothills region on changes in soil organic matter and surface water quality. Rostlinná výroba : Plant Production, 2002, vol. 48, (no. 9), p. 377-381.
 4. KOLÁŘ, L., KUŽEL, S., GERGEL, J. Perspektivy českého zemědělství v oblastech s nižší produktivností a spolupráce zemědělství s chemickým výzkumem a průmyslem. Chemické listy, 2002, vol. 96, (no. 7), p. 591-597.

 
Ing. Pavel Ondr, CSc.

 1. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, P. Konstrukce celosvětového indexu trvalé udržitelnosti životního prostředí. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. D 40 - D 44.
 2. ZÁMIŠOVÁ, K., EHRLICH, P., ONDR, P. Krajinný ráz v návrhu revitalizačních úprav drobných vodních toků. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. C 24 - C 30.

 
Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 1. MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHAL, J., PĚKNÁ, D. Možnost a postup harmonizace environmentálních funkcí půdy v krajině. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. F 56 - F 59.
 2. PĚKNÁ, D., VÁCHAL, J., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHALOVÁ, R. Indikace parametrů udržitelnosti v marginální oblasti Šumava. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. A 18 - A 20.
 3. VÁCHAL, J., PĚKNÁ, D., MATĚJKOVÁ, Š. Možnost a postup harmonizace environmentálních funkcí půdy v krajině. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. F 56 - F 59.
 4. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., PĚKNÁ, D., MATĚJKOVÁ, Š. Možnosti a postup harmonizace environmentálních funkcí v marginálních oblastech.Sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2002 - Konference FYTO, 2002, p. 15-19.

 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 1. MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHAL, J., PĚKNÁ, D. Možnost a postup harmonizace environmentálních funkcí půdy v krajině. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. F 56 - F 59.
 2. PĚKNÁ, D., VÁCHAL, J., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHALOVÁ, R. Indikace parametrů udržitelnosti v marginální oblasti Šumava. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. A 18 - A 20.
 3. ŠKODA, S., VÁCHAL, J. Vymezení, klasifikace a interpretace geofaktorů v procesu trvale udržitelného rozvoje krajiny. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. F 7 - F 9.
 4. VÁCHAL, J., MOUDRÝ, J. Multifunkční zemědělství - prostředek k rozvíjení mimoprodukčních funkcí zemědělsky využívané krajiny. Sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2002 - Konference FYTO, 2002, p. 5-10.
 5. VÁCHAL, J., MOUDRÝ, J., VÁCHALOVÁ, P. Methodology of Antropoecological Stabilization of Landscape - ASL. International conference "Disturbed Landscapes", 2002, p. 143-144.
 6. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, P. Konstrukce celosvětového indexu trvalé udržitelnosti životního prostředí. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. D 40 - D 44.
 7. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., PĚKNÁ, D., MATĚJKOVÁ, Š. Možnosti a postup harmonizace environmentálních funkcí v marginálních oblastech.Sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2002 - Konference FYTO, 2002, p. 15-19.
 8. VÁCHALOVÁ, P., VÁCHAL, J. Základní směry strategického rozvoje regionu Šumava. Medzinárodné vedecké dni 2002, 2002, p. 604-608.
 9. VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J., ŠKODA, S. Ochrana půdy - fenomén setrvalého využívání krajiny. EKOTREND 2002 - sborník z konference s mezinárodní účastí, 2002, p. A1 - A4.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P. - Koza, P.: Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 2. přeprac. vydání. Praha, Sobotáles 1998, 272 s., dotisk 2002.
 2. Hánek, P.: Měření posunů konstrukcí a prostředí na povrchu geodetickými metodami.  In: Lamboj, L. - Chamra, S. - Vaníček, I. - Záleský, J.: Geotechnické inženýrství. (Skripta postgraduálního vzdělávání.) Praha, ČVUT FSv 2000, s. MO 18 - MO 22, dotisk 2002.
 3. Hánek, P. - Pruška, J. - Záleský, J.: Návrh geotechnických úloh pomocí observačních měření. (Skripta postgraduálního vzdělávání.) Praha, ČVUT FSv 2002.
 4. Hánek, P. - Möser, M.- Schablack, S.: Geodetické práce na dálničních mostech. In: sborník VIII. Mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Ostrava, VŠB-TU -ČSGK -SZG 2002, s. 49-56.
 5. Hánek, P. - Janžurová, I.: Accuracy og Geodetic Crane Runwey Measurements Using Total Stations. In: Kopáčik, A. - Kyrinovič, P.: INGEO 2002. Proceedings of the 2nd  International Conference of Engineering Surveying. Bratislava, Slovak University of Technology 2002,  s. 197-204.
 6. Hánek, P.: Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM. XX. Symposium z dějin geodézie a kartografie, Praha, NTM 1999. In: Z dějin geodézie a kartografie 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 174, Praha, NTM 2002, s. 42-47.
 7. Hánek, P.: FIG Working Week Prague 2000. XXI. Symposium z dějin geodézie a kartografie,  Praha, NTM 2000. In: Z dějin geodézie a kartografie 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 174, Praha, NTM 2002, s. 84-87.
 8. Hánek, P. - Janžurová, I.: Zu Änderungen der Lage der Ziellinie bei Digitalnivellieren. Flächenmanagement und Bodenordnung  (FuB) 62, 2002,  č. 1.
 9. Hánek, P.: Lasergeräte in der Ingenieurvermessung und im Bauwesen. Festschrift Geodäsie im Wandel -Einhunderfünfzig Jahre Geodätischen Institut. Dresden, Technische Universität, Schriftenreihe des Geodätischen Instituts 1, 2002, č. 1, s. 131-140.
 10. Hánek, P. -Kašpar, M. - Janžurová, I.: K ověření parametrů a jakosti totálních stanic. Stavební obzor 11, 2002, č. 1, s. 55-58.
 11. Hánek, P. - Janžurová, I.: Veletrh BauFach v Lipsku z pohledu stavebního geodeta. Stavební  informace 9, 2002, č. 1-2, s. 18-20.
 12. Hánek, P.: Tycho Brahe. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 48(90), 2002, č.2, s. 34.
 13. Hánek, P. - Kašpar, M.: Pátá mezinárodní konference „Optická 3-D měřicí technika“ ve Vídni. GaKO 48(90), 2002, č.2, s. 37-39. 
 14. Hánek, P. - Janžurová, I.: Měřická technika na veletrhu BauFach v Lipsku. GaKO 48(90), 2002, č.2, s.39-41.
 15. Hánek, P.: recenze Semotánová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století. Zeměměřič 9, 2002, č. 5, s. 40.
 16. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). Stavební obzor 11,2002, č. 10, s. 286-287.
 17. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie).  6. svazek: Müller, G. a j.: Straßenbau (Silniční stavby). GaKO 48 (90), 2002, č. 11, s. 223-224.
 18. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie).  6. svazek: Müller, G. a j.: Straßenbau (Silniční stavby). GaKO 48 (90), 2002, č. 11, s. 223-224.
 19. Hánek, P.: Geodetická měření jeřábových drah. Stavební informace 9, 2002, č. 3-4, s. 17-19.
 20. Hánek, P.: Laserové skenery - výkonné automatické systémy prostorových měření. Stavební informace 9, 2002, č. 7-8, s. 9-10.
 21. Hánek, P.: VIII. Mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě. Stavební informace 9, 2002, č. 9-10, s. 18.
 22. Hánek, P. - Janžurová, I.: Veletrh památkové péče DENKMAL 2002. Zeměměřič 9, 2002, č. 12, s. 10- 12.
 23. Hánek, P.: Interní grant ČVUT č. CTU 0215511: Počítačová podpora skupiny předmětů oboru inženýrské geodezie. Praha, ČVUT 2002. Podíl: vedoucí.
 24. Hánek, P., In: Grant FRVŠ 2071/2002: Inovace výuky podzemních staveb. Praha, ČVUT 2002. Podíl: spoluřešitel, vedoucí geodetické části.

 

 
 
 
 
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.