skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2004

doc. Ing. Jiří Gergel, CSc.

 1. GERGEL, J. Hodnocení revitalizačního efektu v drobných vodních tocích. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 335 - 338.
 2. GERGEL, J., ŠÁMAL, V., ALBRECHT, J., NĚMCOVÁ, Z. Památné stromy na Českobudějovicku. 2004,

 
doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

 1. ŠKODA, S., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J., KVÍTEK, T. Ztížené podmínky zakládání v prostoru bývalých říčních koryt Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Sborník příspěvků z 32. konference se zahraniční účastí - ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - Brno 2004, 2004, p. 53-56.

 
Ing. Magdalena Maršíková

 1. MARŠÍK, Z., MARŠÍKOVÁ, M. Digitální ortofoto v pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, 2004, vol. 13, (no. 48), p. 9 - 14.
 2. MARŠÍK, Z., MARŠÍKOVÁ, M. Sledování vývoje luk a pastvin v podhorských oblastech s využitím leteckých snímků. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České  Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 1   [2004], 2004, vol. 21, p. 19 - 33.

 
Ing. Karel Mika

 1. MIKA, K. Skutečný stav krajiny a plošné nároky vlastníků. Pozemkové úpravy, 2004, vol. 13, (no. 49), p. 21.
 2. MIKA, K., LECHNER, P. Software pro stanovení opatření k půdám ve zranitelných oblastech dle akčního programu nařízení vlády č. 103/2003 Sb.Pedagogický software 2004 : České Budějovice, červen 2004   [CD ROM], 2004, p. 539 - 542.
 3. ONDR, P., VANĚČEK, J., MIKA, K. Vyhodnocení závěrečných jednání v několika katastrálních územích a komentář k nejčastějším důvodům nesouhlasu vlastníků. Pozemkové úpravy, 2004, vol. 13, (no. 48), p. 20 - 23.

 
Ing. Pavel Ondr, CSc.

 1. ONDR, P., PĚKNÁ, D. Analýza protierozního ochranného vlivu vegetace v různých nadmořských výškách. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 73-75.
 2. ONDR, P., VÁCHAL, J., VLACHOVÁ, P., PĚKNÁ, D. Hodnocení hydrické kostry krajiny v povodí Hameského potoka. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 339 - 342.
 3. ONDR, P., VANĚČEK, J., MIKA, K. Vyhodnocení závěrečných jednání v několika katastrálních územích a komentář k nejčastějším důvodům nesouhlasu vlastníků. Pozemkové úpravy, 2004, vol. 13, (no. 48), p. 20 - 23.
 4. PĚKNÁ, D., ONDR, P. Zjednodušení výpočtu vodní eroze pro výuku i zemědělskou praxi. Pedagogický software 2004 : České Budějovice, červen 2004   [CD ROM], 2004, p. 543-545.
 5. VÁCHAL, J., RAJCHARD, J., BALOUNOVÁ, Z., ONDR, P., PROCHÁZKA, J., KŘIVAN, V. Struktura a funkce prvků ekologické stability a jejich praktické využití pro trvale udržitelný rozvoj. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 97 - 100.
 6. VLACHOVÁ, P., VÁCHAL, J., ONDR, P. Hodnocení stability agrosystémů a jejich krajinných prvků pomocí metody ekooptimalizace. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 4, 2004, vol. 21, p. 375-382.
 7. VLACHOVÁ, P., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J., ONDR, P. Regulace látkově energetických toků (LET) v krajině prostřednictvím prostorově funkční optimalizace. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 213 - 216.

 
Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 1. ONDR, P., PĚKNÁ, D. Analýza protierozního ochranného vlivu vegetace v různých nadmořských výškách. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 73-75.
 2. ONDR, P., VÁCHAL, J., VLACHOVÁ, P., PĚKNÁ, D. Hodnocení hydrické kostry krajiny v povodí Hameského potoka. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 339 - 342.
 3. PĚKNÁ, D. Systém Delta - znalostní technologie pro delimitaci půdního fondu. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. [Díl] 2, 2004, p. 187-189.
 4. PĚKNÁ, D., MOUDRÝ, J. Znalostní technologie pro delimitaci půdního fondu. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 205 - 207.
 5. PĚKNÁ, D., ONDR, P. Zjednodušení výpočtu vodní eroze pro výuku i zemědělskou praxi. Pedagogický software 2004 : České Budějovice, červen 2004   [CD ROM], 2004, p. 543-545.

 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 1. ONDR, P., VÁCHAL, J., VLACHOVÁ, P., PĚKNÁ, D. Hodnocení hydrické kostry krajiny v povodí Hameského potoka. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 339 - 342.
 2. ŠKODA, S., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J. Vliv strukturálních a funkčních změn v krajině na geofaktory malých povodí. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 91-95.
 3. ŠKODA, S., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J., KVÍTEK, T. Ztížené podmínky zakládání v prostoru bývalých říčních koryt Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Sborník příspěvků z 32. konference se zahraniční účastí - ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - Brno 2004, 2004, p. 53-56.
 4. VÁCHAL, J. Charakteristika krajinného prostoru. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine, 2004, p. 9-30.
 5. VÁCHAL, J. Projekt ekooptimalizace pro území s navrhovanými zemědělskými systémy hospodaření. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine, 2004, p. 579-602.
 6. VÁCHAL, J. Projekt zúrodňování zhutnělých půd. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine, 2004, p. 482-501.
 7. VÁCHAL, J., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHALOVÁ, R. Možnosti a postup harmonizace environmentálních funkcí v marginálních oblastech. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 87 - 90.
 8. VÁCHAL, J., RAJCHARD, J., BALOUNOVÁ, Z., ONDR, P., PROCHÁZKA, J., KŘIVAN, V. Struktura a funkce prvků ekologické stability a jejich praktické využití pro trvale udržitelný rozvoj. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 97 - 100.
 9. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, P. Metodologie antropoekologické stabilizace krajinného systému - regiónu. Regióny - vidiek - životné prostredie 2004, Medzinárodná vedecká konferencia, 2004, p. 63-63.
 10. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R. Harmonizace produkčních a environmentálních funkcí v krajině  - stategický cíl regionálního rozvoje. Regióny - vidiek - životné prostredie 2004, Medzinárodná vedecká konferencia, 2004, p. 52-52.
 11. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R. Metodologie antropoekologické stabilizace krajiny. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 4, 2004, vol. 21, p. 387-394.
 12. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., ŠKODA, S. Stabilizační aspekty a přínosy melioračních opatření v krajině. Sborník příspěvků z celostát. semináře "Meliorace včera, dnes a zítra", 2004, p. 199-206.
 13. VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., VLACHOVÁ, P. Regulace látkově-energetických toků v krajině prostřednictvím melioračních opatření. celostátní seminář - Meliorace včera, dnes a zítra, 2004, p. 1 - 9.
 14. VÁCHALOVÁ, P., VÁCHAL, J. Možnosti diverzifikace zemědělských činností v marginální oblasti Šumava. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 105 - 108.
 15. VÁCHALOVÁ, P., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J. Diverzifikace činností v agroregionu Šumava na bázi multifunkčního zemědělství. medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné vedecké dni 2004 - európska integrácia - výzva pre Slovensko", 2004, p. 1141 - 1147.
 16. VLACHOVÁ, P., VÁCHAL, J., ONDR, P. Hodnocení stability agrosystémů a jejich krajinných prvků pomocí metody ekooptimalizace. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 4, 2004, vol. 21, p. 375-382.
 17. VLACHOVÁ, P., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J., ONDR, P. Regulace látkově energetických toků (LET) v krajině prostřednictvím prostorově funkční optimalizace. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. Vol. 21, 2004, 2-3, Special issue : Agroregion, 2004, vol. 21, p. 213 - 216.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P., Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách 10. 2. přepracované vydání. Praha, ČVUT FSv 2004, 112 s.
 2. Hánek, P.: Schinzeug – pět století totálních stanic? Zeměměřič 11, 2004, č. 3, s. 29.
 3. Hánek, P.: 10. výroční konference Společnosti důlních měřičů a geologů. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 50 (92),  2004, č. 1, s. 20. 
 4. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). 3. svazek: Welsch, W. - Heunecke, O. - Kuhlmann, H: Auswertung geodätischer Überwachungsmessungen (Vyhodnocení geodetických kontrolních měření). GaKO 50 (92), 2004, č. 3, s. 58.
 5. Hánek, P. – Klvaňa, M. – Štěpánková, H. – Vrubel, M.: History of Czech mine surveying.  Proceedings of XII International Congress of International Society for Mine Surveying. Fuxin – Beijing, China, 2004, s. 267-271.
 6. Hánek, P. - Koza, P.: Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Sobotáles 2004, 296 s.
 7. Hánek, P.: Z české zeměměřické minulosti. Digitální sborník přednášek 11. konference SDMG. Velké Karlovice, 2004, soubor 07.
 8. Hánek, P.: Dánská trigonometrická síť Tychona Brahe. XXII. symposium z dějin geodézie a kartografie, NTM Praha 2001. In: Z dějin geodézie a kartografie 12, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 186, Praha, NTM 2004, s. 55-57.
 9. Hánek, P.: K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách.  XXIII. symposium z dějin geodézie a kartografie, NTM Praha 2002. In: Z dějin geodézie a kartografie 12, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 186, Praha, NTM 2004, s. 76-81.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.