skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2005

doc. Ing. Jiří Gergel, CSc.

 1. KOLÁŘ, L., KLIMEŠ, F., GERGEL, J., KUŽEL, S., KOBES, M., LEDVINA, R., ŠINDELÁŘOVÁ, M. Methods to evaluate substrate degradability in anaerobic digestion and biogas production. Plant, soil and Environment, 2005, vol. 51, (no. 4), p. 173-178.
 2. KOLÁŘ, L., KUŽEL, S., HANUŠOVÁ, A., GERGEL, J., LEDVINA, R., ŠINDELÁŘOVÁ, M., SILOVSKÁ, Š., ŠTINDL, P. The use of Spectroquant Merck BOD photometric test to evaluate the stability of organic matters in soil. Plant, soil and Environment, 2005, vol. 51, (no. 1), p. 46-50.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P., rec.: Bähr, H. P. - Vögtle, T.  (vydavatelé):  Digitale Bildverarbeitung – Anwendungen in Photogrammetrie, Fernerkundung und GIS (Digitální zpracování obrazu – Použití ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a geoinformačních systémech). GaKO 51 (93), 2005, č. 11, s. 251.
 2. Hánek, P.: 12. konference a 6. sjezd Společnosti důlních měřičů a geologů. GaKO 51 (93), 2005, č. 12, s. 264-265.
 3. Hánek, P., rec.: Sandau R. (vydavatel): Digitale Luftbildkamera (Digitální letecká kamera). GaKO 51 (93), 2005, č. 12, s. 267.
 4. Hánek, P.: Eupalinův tunel. Stavební informace /12, /2005, č. 11-12, s. 2-3.
 5. Hánek, P.: Z historie zkušebnictví stavebních hmot a dílců. Stavební informace 12, 2005, č. 5-6, s. 2.
 6. Hánek, P., recenze: Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). 2. svazek: Reinhardt, W. aj.: Raumbezogene Informationssysteme (Prostorové informační systémy). GaKO 51 (93), 2005, č. 1, s. 17-18.
 7. Hánek, P., recenze: Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). 4. svazek: Neumann, H. aj.: Management im Ingenieurbüro (Management v inženýrské kanceláři). GaKO 51 (93), 2005, č. 3, s. 72-73.
 8. Hánek, P., Janžurová, I., Hánek, P. jr.: Geodetická měření pro určení svahových sesuvů v lokální prostorové síti Rabenov. Stavební obzor 14, 2005, č. 1, s. 21-25.
 9. Hánek, P., recenze: Luhmann, T.: Photogrammetrie – Laserscanning – Optische 3D-Messtechnik (Fotogrammetrie – Laserové skenování – Optické metody 3D měření). Geod. a kartograf. obzor 51 (93), 2005, č. 8, s. 180-181.
 10. Hánek, P., In: Technický slovník naučný. 8 dílů. Praha, Encyklopedický dům, 2002-2005. (Podíl: zeměměřická hesla).
 11. Hánek, P.: Z historie tunelů. Sborník anotací a CD sborník přednášek 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, soubor 10. Hustopeče, SDMG, 2005.
 12. Hánek, P.: Čeští geodeti 19. století. Sborník 41. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno, 2005, s. 4-15.
 13. Martin, P., Chlup, J., Hánek, P.: Vliv oslunění na mostní konstrukci, zkoušky digitální nivelační soupravy. Sborník 41. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno, 2005, s. 66-71.

 

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.