skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2006

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

 1. Hánek, P.: Geodézia a banské meračstvo 2006 – Geo-Mine Surveying 2006. GaKO 52 (94), 2006, č. 9, s. 173.
 2. Hánek, P. , rec.: Kolektiv: Die Vermessung Sachsens – 200 Jahre Vermessungsverwaltung (Saské zeměměřictví – 200 let zeměměřických správních orgánů). GaKO 52 (94), 2006, č. 12, s. 220-221.
 3. Hánek, P.: 100. výročí Simplonského tunelu z pohledu geodeta. Stavební informace 13, 2006, č. 7+8, s. 4-5.
 4. Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česká republika, 1.-5. díl + CD, 3346 s. Praha, Ottovo nakladatelství 2006. (asi 200 spoluautorů, podíl: zeměměřická hesla, včetně biografických).
 5. Hánek, P.: Vytyčovací síť Simplonského tunelu (Ke 100. výročí zahájení provozu). Sborník 42. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno, 2006, s. 106-111.
 6. Hánek, P., Janžurová, I.: Z historie vytyčovacích sítí tunelů. Sborník IV. vědecko-odborné konference Geodézia a banské meračstvo 2006 – Geo-Mine Surveying 2006. Tatranská Lomnica, ISM, SBS, SDMG, 2006, CD Rom.
 7. Bubeník, F., Hánek, P. (Jr.), Hánek, P., Janžurová, I.: Geodätische Messungen von Hangrutschungen. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 113, 2006, č.1, s. 310-315.
 8. Hánek, P., rec.: Zícha, Z. a kol.: Důlní mapy a měřické přístroje. Díl I, II. GaKO 52 (94), 2006, č. 4.
 9. Hánek, P., Hofman, F., Skládal, L.: Čeští zeměměřiči 20. století (S exkursem do 19. století a na Slovensko). Praha, Český svaz geodetů a kartografů 2004, 278 s. In: CD-ROM Geomatika 2005. Praha, Klaudian 2006.
 10. Hánek, P., Procházka, J., Vorel, V.: Geodetické monitorování staveb. In: Witzany, J. a kol.: Spolehlivost, optimalizace a jakost konstrukcí. Praha, ČVUT 2006, s. 217-222.
 11. Hánek, P., Janžurová, I., Hánek, P. jr.: Computer Support of Group of Geodetical Subject. Proceedings of Workshop 2006. Prague, CTU 2006, s.602-603.
 12. Hánek, P.: C. F. Gauss – pozapomenuté výročí. Zeměměřič 13, 2006, č. 1+2, s. 32.
 13. Hánek, P.: Tři výročí v roce 2006. Zeměměřič 13, 2006, č. 3, s. 8-9.
 14. Hánek, P.: Ke 140. výročí narození rektora Josefa Petříka. Pražská technika, 2006, č. 2, s. 36-38.
 15. Záleský, J., Bohadlová, M., Bubeníček, M., Záleský, M., Hánek, P., Bubeník, F., Hánek, P. (Jr.): Coupled application of geotechnical and geodetical slope movement monitoring. 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurement. CD - ROM, Baden 2006.
 16. Hánek, P. rec.: Jäger, R. - Müller, T. - Saler, H. - Schwäble, R.: Klassische und robuste Ausgleichungsverfahren (Klasické a robustní metody vyrovnání). GaKO 52 (94), 2006, č. 2, s. 37-38.
 17. Hánek, P. rec.: Sandau R. (vydavatel): Digitale Luftbildkamera (Digitální letecká kamera). GaKO 52 (94), 2006, č. 2, s. 38.

 

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.