skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2007

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

 1. Hánek, P. - Hánek, P. (jr.) - Maršíková, M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s.
 2. Hánek, P.: Na okraj dvou výročí zemědělského vysokoškolského studia. Jihočeská univerzita, 2007, č. 2, s. 61-63.
 3. Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. Praha, Česká technika - Vydavatelství ČVUT 2007, 133 s.
 4. Hánek, P. - Záleský, J. - Hánek, P. (Jr.) - Janžurová, I.: Geodetic Work with Geotechnical Monitoring on Slide Areas. VIII Konferencja naukowo-techniczna Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, Warszawa / Białobrzeg, 2007.
 5. Hánek, P.: Železniční tunel Lötschberg a jeho vytyčování. Sborník 43. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2007, s. 130-134.
 6. Hánek, P. - Janžurová, I.: Rektor František Köhler a jeho doba. Sborník XIV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. Ostrava, SDMG 2007, s. 59-66.
 7. Hánek, P. - Pavel, M. - Fuhrland, J.: K přesnosti nivelace při monitorování stavebních a průmyslových objektů. Stavební obzor 16, 2007, č. 10, s. 313-315.
 8. Hánek, P.: Symposium z dějin geodézie a kartografie v NTM. Zeměměřičský věstník 16 (43), 2007, (příloha v Zeměměřič 14, 2007, č. 1+2), s. 40.
 9. Hánek, P.: Tunely, štoly a vytyčování, Zeměměřič 14, 2007:
  1. díl: Úvod a nejstarší historie, Semiramidin tunel, č. 1+2, s. 10-11.
  2. díl: Eupalinův tunel a jeho měřické zajištění, č. 3, s. 16-18.
  3. díl: Rudolfova štola a Phendlerova mapa, č. 4, s. 16-19.
  4. díl: Alpské železniční tunely: Semmering a Fréjus, č. 5, s. 10-13.
  5. díl: Vývoj měřických technologií, Gotthardský železniční tunel, č. 6+7, s. 34-35.
  6. díl: České tunely 1 – Třebovický, č. 8+9, s. 31-33.
  7. díl: České tunely 2 – Slavíčský a Špičácký, č. 10, s. 29-30.
  8. díl: Simplonský tunel, č. 11, s. 32-34.
  9. díl: Lötschberg a Col de Tende, č. 12, s. 20-22.
 10. Hánek, P.: Nejstarší profesní společnost. Stavební informace 14, 2007, č. 1-2, s. 2.
 11. Hánek, P.: „Aktuální problémy inženýrské geodézie“ ve Varšavě. Zeměměřičský věstník 16 (43), 2007, (příloha v Zeměměřič 14, 2007, č. 5), s. 27-28.
 12. Hánek, P.: Tři století Českého vysokého učení v Praze. Geodetický a kartografický obzor 53 (95), 2007, č. 4, s. 76-78.
 13. Hánek, P.: Kréta jinak. GaKO 53 (95), 2007, č. 6, 3.- 4. s. obálky.
 14. Hánek, P.: Geodetická měření v lokalitě s monitorováním svahových sesuvů. In: Witzany, J. a jiní: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha, ČVUT 2007, 336 s., ISBN 978-80-01-03776-8, s. 291-298.
 15. Hánek, P. (Jr.) - Bubeník, F. - Hánek, P. - Janžurová, I.: Stavební geodézie na veletrhu INTERGEO 2007. Zeměměřič 14, 2007, č. 11, s. 4-6.
 16. Hánek, P. - Janžurová, I.: Nová technika pro průmyslová měření a monitorování staveb na 3. dnech inženýrské geodézie v Drážďanech. GaKO 53 (95), 2007, č. 10, s. 249-251.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.