skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2008

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

 1. Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česko A-Ž, 1144 s. Praha, Ottovo nakladatelství 2008. (asi 200 spoluautorů, podíl: České zeměměřictví + hesla). ISBN 978-80-7360-709-8.
 2. Hánek, P. - Hánek, P. (jr.) - Maršíková, M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. (Skripta.) České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2. vydání 2008, 88 s.
 3. Barták, J. - Hánek, P. - Koska, B. aj.: Praktická cvičení v UEF Josef. (Skripta.) Praha, ČVUT FSv 2008, s. 119-152.
 4. Záleský, M. - Záleský, J. - Kuklík, P. - Hánek, P.: Monitoring of a Large Slide and Slope Reclamation in a formel Open-Pit Mine. 13th FIG International Symposium on Deformation Measurements and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. CD. Lisboa, 2008. 
 5. Hánek, P.- Maršíková, M.: Geodézie v českých pozemkových úpravách. Sborník Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, sekcia 4: Geodézia a kartografia. Bratislava, STU 2008, s. 27-35.
 6. Hánek, P.: Ke 100. výročí narození prof. Dr. Ing. Václava Krumphanzla. Sborník Aktuální problémy inženýrské geodézie. Brno, ČSGK 2008, s. 3-6.
 7. Schütze, B. - Hánek, P.: Příspěvek geodézie k revitalizaci historických objektů. Stavební obzor 17, 2008, č. 3, s. 94-96.
 8. Hánek, P. - Möser, M. - Kellnerová, M. - Schmidt, J: Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 54 (96), 2008, č. 4, s. 61-64.
 9. Hánek, P.: 150 let dobrovolného scelování pozemků – K výročím pozemkových úprav. Jihočeská univerzita, 2008, č. 2, s. 55-57.
 10. Hánek, P. – Janžurová, I. – Marek, Š.: Svislé posuny mostní konstrukce vyvolané prostředím. Stavební informace 15, 2008, č. 1-2, s. 20.
 11. Hánek, P.: XIV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů v Ostravě ke 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví. GaKO 54 (96), 2008, č. 3, s. 59-60.
 12. Hánek, P.: Historický kámen na státní hranici v Krušných horách. GaKO 54 (96), 2008, č. 6, IV.s. obálky.
 13. Hánek, P.: Vzpomínka na měřické věže. GaKO 54 (96), 2008, č. 8, s. 160+III. s. obálky.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.