skip to content

Zemědělské stavby

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: ZSTA
Rozsah: 2P / 2C   Semestr: Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o dopravních stavbách především o pozemních komunikacích, které jsou specifikovány podle zákona č.: 19/1997. Tento zákon zahrnuje všechny druhy staveb silničního charakteru. Teoretická problematika této disciplíny je nejdříve prezentována obecně a postupně přechází až k polním cestám, s jejichž specifiky mají být absolventi detailně obeznámeni.
 
Přehled probírané látky:
 
1. Volba konstrukce vozovky. 2. Objekty silničních staveb. 3. Bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích. 4. Prostorový a estetický účinek trasy. 5. Úrovňové křižovatky. 6. Mimoúrovňové křižovatky. 7. Okružní křižovatky. 8. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich omezování. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. 9. Podrobnější seznámení s celou metodikou navrhování polních cest. Základní prvky projektování polních cest.. Směrové řešení polních cest. 10.Výškové řešení polních cest. 11. Příčné uspořádání polních cest. Těleso cestní komunikace. Odvodnění tělesa cestní komunikace. 12.Volba konstrukce vozovky. Objekty. Bezpečnostní zařízení. 13. Sjezdy. Brody. Dopravní značky. Začlenění do krajiny. 14. Silážní žlaby a izolace. Polní hnojiště. Jímky na výkaly. Nakládací rampy.

 
Studijní podklady a doplňující informace:

další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz
 
Literatura:
Doporučená:
DUMBROVSKÝ, M., VÉBR, L., CARDA, F., HOŠEK, P ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Praha, VÚMOP a ČNI, 2004.
KAUN, M., LEHOVEC, F. Pozemní komunikace 20. Praha, ČVUT, 2004. ISBN 80-01-0287-7.
KOOREY, G Assessment of rural road simulation modelling tools. Wellington: Transfund NZ, 2003. ISBN 0478253559.
KUDRNA, J., VÉBR, L., LUXEMBURK, F., RACEK, I., ARŤUŠENKO, A TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Praha, Min. dopravy ČR, Roadconsult, 2004.

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.