skip to content

Základy pozemních a inženýrských staveb

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: ZPIS
Rozsah: 2P / 2C   Semestr: Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o projektování a budování pozemních a inženýrských staveb a vyjasnit, v čem je mezi nimi rozdíl. Dále vytvořit předpoklady pro praktickou spolupráci se stavebními inženýry. Naučit pracovat se stavební dokumentací různých forem záznamu a zpracování.
 
Přehled probírané látky:
1. Rozdělení staveb na pozemní a inženýrské podle jejich funkce. 2.Obecné zásady pro výběr staveniště a realizaci zemních prací. Zakládání staveb a provádění hydro-izolací. 3. Prefabrikované konstrukční systémy a standardní svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce. nosné konstrukce. 4. Prostupy, okenní a dveřní otvory. Budování komínů a ventilace objektů. 5. Schodiště. Povrchové úpravy, podlahy, podhledy. Technické zařízení budov. 6. Střešní vazníky, krovy, střešní krytiny, izolace střech a klempířské práce. 7. Historie silničních staveb. 8. Zákon o pozemních komunikacích. 9. Základní prvky projektování pozemních komunikací. 10. Zásady pro navrhování směrového řešení pozemních komunikací. 11. Projektování výškového řešení pozemní komunikace. 12. Příčné uspořádání silniční komunikace. 13. Těleso silniční komunikace. 14. Odvodnění silničního a dálničního tělesa. 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz
 
ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací (csn_01_3466.pdf)
rohové razítko (.doc)

  
Literatura:
Doporučená:
CROFT, D. Guidelines for rural road marking and delineation. Wellington: Land Transport Division, Ministry of Transport, 1992. ISBN 0477052886.
HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30. Praha, ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. Poznámka: Učební texty vysokých škol
KAUN, M., LEHOVEC, F. Pozemní komunikace 20. Praha, ČVUT, 2004. ISBN 80-01-0287-7. Poznámka: Učební texty vysokých škol

 

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.