skip to content

Stavební materiály a kontrukce

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: STMK
Rozsah: 2P / 2C   Semestr: Zimní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o tradičních a moderních stavebních materiálech a konstrukcích. Pro posluchače je to první kontakt se stavebním oborem. Úvodem by také měl usnadnit průběžné chápání navazujících stavebních disciplín, které dohromady vytváří ucelený blok informací o základních činnostech ve stavebnictví.
 
Přehled probírané látky:
1. Struktura pevných stavebních látek. Základní vlastnosti stavebních materiálů. 2. Životnost a trvanlivost stavebních materiálů. Různé druhy koroze a ochrana proti ní. 3. Kámen a jeho použití v současnosti. Různé vlastnosti kameniva a čára zrnitosti. 4. Pojiva obecně s rozdělením na vzdušná a hydraulická. Druhy malt podle použitého plniva a pojiva. 5. Výroba a složky betonu, vlastnosti a způsoby zpracování. 6. Lehký beton, jeho výroba, vlastnosti a způsoby zpracování. 7.Výroba keramiky, rozdělení podle druhu střepu. 8. Železné a barevné kovy, výroba, zpracování, vlastnosti a použití. 9. Výroba a druhy skla a jeho dnešní uplatnění. Druhy a vlastnosti polymerů a jejich aplikace. 10. Dřevo jako přírodní materiál a jeho druhy a vlastnosti. Živice jsou použitelné jak pro stavební izolace tak pro konstrukční vrstvy vozovek. Izolační materiály a voda ve stavebnictví. 11. Konstrukce z keramických materiálů. 12. Konstrukce dřevěné. 13. Konstrukce ocelové. 14. Konstrukce železobetonové.
 
Studijní podklady a doplňující informace:
sylabus předmětu Stavební materiály a konstrukce (stmkst12.doc)
další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz

 
Literatura:
Doporučená:
BAŽANTOVÁ, Z. Nauka o materiálech 10 - Zkušební metody. Praha, ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02266-8. Poznámka: Učební texty vysokých škol
MALEK, P. Stavební materiály a konstrukce. JU ZF, České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-568-6. Poznámka: Učební texty vysokých škol
VIMROVÁ, A., VÝBORNÝ, J. Building materials 10: materials and testing methods. Praha, ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02434-2. Poznámka: Učební texty vysokých škol

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.