skip to content

Základy počítačové grafiky

Garant a vyučující předmětu: Ing. Martin Pavel     Zkratka předmětu: POGR
Rozsah: 1P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem teoretické části předmětu je seznámit studenty se základy počítačové grafiky a designu v CAD systému.
 
Přehled probírané látky:
V praktické části si předmět klade za cíl seznámit studenty se základy práce v CAD systému MicroStation, používaném jako platforma pro práci s mapami velkých měřítek na většině pozemkových a katastrálních úřadů. Studenti by si měli v rámci praktických cvičení na počítači osvojit základní dovednosti pro práci s tímto softwarovým balíkem, které mohou později využívat při návrzích pozemkových úprav, práci s geometrickými plány, katastrálními mapami atd. Na základní dovednosti je možno navazovat při práci s dalšími nadstavbami (např. POZEM, GeoGraphics).
 
Studijní podklady a doplňující informace:
 
 
Literatura:
Doporučená:
KARGEROVÁ M. Geometry and Computer Graphics. , 1998.
KARGEROVÁ, M., KOPINCOVÁ, E., MERTL, P. Geometrie pro CAD. Praha, 1999.
MARTIŠEK, D. Matematické základy grafických systémů. , 2002.
SÝKORA, P. MicroStation V8, podrobná příručka. , 2001.
ŽÁRA, J., BENEŠ, B., FELKEL P. Moderní počítačová grafika. , 1998.
Microstation ?PoverDraft V 5.5.: Krok za krokem. , 1996.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.