skip to content

Geografické informační systémy 2

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Mgr. Fr. Zemek, Ph.D.    
Zkratka předmětu: GIS2
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Prohloubení znalosti posluchačů s GIS jako nástrojem vhodným k vedení různorodých dat o území v jednotné databázi a k analýze a modelování procesů v povodí, ekosystémech a krajině.
 
Přehled probírané látky:
Metodika tvorby databáze o území. Struktura databáze, vstup a úpravy dat pro databází. Prostorová analýza spojitých polí. Deriváty 3D modelů a jejich využití v modelování procesů na povodích. Mnohavrstevná analýza v rastru (mapová algebra). Časová dimenze v GIS - hodnocení změn v krajině na základě dat DPZ. Tvorba výstupů z analýz. Práce s chybou při tvorbě modelů a modelování v GIS. Metodika analýzy a modelování v GIS. Vstupní data pro analýzu a jejich ošetření. Mnohavrstevná analýza ve vektoru - prostorové operace a atributová statistika. Modelování povrchu z bodových dat - principy. Deterministické interpolace povrchů. Tvorba povrchů geostatistickými technikami.
 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
podklady ke cvičení 25.11.2010 - cb-landsat.zip
 
přednáška GIS2 1 (.pdf), přednáška GIS2 2 (.pdf), přednáška GIS2 3 (.pdf),
přednáška GIS2 4 (.pdf), přednáška GIS2 5 (.pdf), přednáška GIS2 6 (.pdf)
přednáška GIS2 7 (.pdf), přednáška GIS2 8 (.pdf), přednáška GIS2 9 (.pdf)
přednáška GIS2 10 (.pdf), přednáška GIS2 11 (.pdf), přednáška GIS2 12 (.pdf), 
přednáška GIS2 13 (.pdf), přednáška GIS2 14 (.pdf)
 
Literatura:
Základní:
BURROUGH P. A., MCDONNELL R. A Principles of Geographical Information. Oxford University Press. , 1998.
ESRI Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, 3D Analyst Manuals. , 2003.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.