skip to content

Výuka v terénu - měřictví

Garant a vyučující předmětu: Ing. Magdalena Maršíková     Zkratka předmětu: VYTEM
Rozsah: cvičení 30 hod/sem    Semestr: Zimní    Počet kreditů: 3    Zakončení: Zápočet
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy praktického řešení geodetických úloh a osvojení si postupů jejich řešení. Během pěti základních, v geodézii nejčastěji prováděných úloh, se postupně řeší měření, výpočty a zpracování pěti zadání.
 
Přehled probírané látky:
Přesné zaměření osnovy směrů ve dvou skupinách, zaměření bodu rajonem a následné vyrovnání a výpočet souřadnic bodu určeného rajonem.
Vytyčení, zaměření a výpočet oboustranně orientovaného a oboustranně připojeného polygonového pořadu.
Geometrická nivelace ze středu, metodou technické nivelace zaměřit a vypočítat nově určované body.
Plošná nivelace, doplnění stávající polohopisné mapy výškopisem.
Vytyčení stavebního objektu, výpočet vytyčovacích prvků, vlastní vytyčení objektu, kontrolní zaměření a zpracování grafických náležitostí k protokolu o vytyčení.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
pokyny k výuce v terénu - měřictví v termínech 10.-14.9. a 14.-18.9.2012 (.doc)
  
Literatura:
Základní:
BEZDÍČKOVÁ, E., A KOL Geodézie - návody do cvičení. VUT FAST Brno. Brno, 1985.
HÁNEK, P., A KOL Stavební geodézie. ČVUT FS Praha. Praha, 2007.
HÁNEK. P., A KOL. Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. JUZF České Budějovice. České Budějovice, 2007.
MARŠÍK, Z Základy geodézie a kartografie (pro zemědělské inženýry). JUZF České Budějovice. , 1998.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.