skip to content

Parkové úpravy

Garant a vyučující předmětu: Ing. Monika Koupilová, DiS., Ing. Václav Svoboda     Zkratka předmětu: PARKU
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je objasnění základních zásad při zakládání a úpravách zeleně v intravilánu i extravilánu a v antropogení krajině obecně.
 
Přehled probírané látky:
Historický vývoj uspořádání zeleně u lidských sídel. Parková zeleň - účel a využití, zakládání parků, výběr dřevin a bylin. Náležitosti projektové dokumentace při zakládání a rozvoji parků. Doplňkové stavby a zařízení v parcích. Provozování a údržba parkové zeleně. Oceňování dřevin. Arboreta, botanické zahrady. Parkové lesy a lesní parky. Účelové lesy a jejich členění, význam především v příměstských aglomeracích. Lesy národních parků a lesy lesnického výzkumu. Technologie výsadby a údržby zeleně, provoz a údržba parků. Oborová legislativa.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
AOPK - metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les (.pdf)
 
 Termíny zkoušek:  29.4.2015, 6.5.2015 viz. STAG
Termíny přednášek:
Ing. Petr Lechner -
Přednášku ve čtvrtek 12.3.2015 jsem nucen zrušit.
Ing. Václav Svoboda - první přednáškový blok proběhne ve středu 18.3.2015 od 15:00 v učebně JS16. Další termíny budou domluveny na této přednášce a následně zveřejněny na této stránce.
Druhý přednáškový blok proběhne ve středu 1.4.2015 od 15:00 v učebně JS16. 
 
Cvičení v Nových Hradech a okolí:
V pátek 17.4.2015 proběhne blokové cvičení v Nových Hradech a okolí. Sraz je v 8:30 před hlavním vchodem do parku Tereziino údolí (viz. mapka). Parkovat je možné přímo v místě srazu případně na blízkém parkovišti (viz. mapka parkování).
Sraz je za každého počasí, oblečte se prosím dle toho. Čeká nás procházka Tereziiným údolím - při výběru obuvy myslete na to, že budeme chodit i po louce za každého počasí.
S sebou si vezměte index, psací potřeby, tvrdé desky na kterých se dá psát a kreslit (velikost A4 či A3). Doporučen je i podsedák či podložka na sezení, pití a svačinka. Předpokládané ukončení je mezi 14 a 15 hod. v centru Nových Hradů.
  
Literatura:
Povinná:
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
Doporučená:
BELL, S. Elements of Visual Design in the Landscape.. Londýn, 1996.
NEPOMUCKÝ, P., SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování.. Ostrava, 1996.
OTRUBA, I. Zahradní architektura: tvorba zahrad a parků.. Šlapanice, 2002.
PHILLIPS, L.E. Parks: Design and Management.. , 1996.
RICHARDSON, T. The Gardenbook. Londýn, 2000.
SVOBODA, M., ŠIMEK, P. Projektování zahradních a krajinářských úprav a územních systémů ekologické stability. 2001.
SÝKORA, J. Venkovský prostor. Praha, 1998.
THE LANDSCAPE INSTITUTE AND THE INSTITUTE OF EMA, G. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. , 2002.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.