skip to content

Odvodnění a závlahy

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.     Zkratka předmětu: ODVOD
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odvodnění drenážními systémy a závlah.
 
Přehled probírané látky:
Hydropedologie. Hydrostatika a hydrodynamika. Hydropedologický průzkum. Odvodnění - účinky a vliv na půdu. Určení hloubky, rozchodu drenáží, výpočet odtokového množství při odvodnění zemědělských půd. Hlavní odvodňovací zařízení, systematická a sporadická drenáž. Zvláštní odpovdňovací stavby. Posuzování sucha, způsob ochrany, systém hospodaření: dry farming . Výpočty potřeby závlahové vody. Vodní zdroje, provozování závlah postřikem, závlaha odpadními vodami. Závlaha brázdovým podmokem, výpočty potřeby množství závlahové vody.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
Vzorová seminární práce z předmětu Odvodnění a závlahy - Zdeněk Mayer (.zip)
  
Literatura:
Doporučená:
KOLEKTIV ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním..
KVÍTEK, T. ET AL. Zemědělské meliorace. České Budějovice, 2005.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.