skip to content

Kartografie

Garant a vyučující předmětu: Ing. Magdalena Maršíková     Zkratka předmětu: KARTO
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat ucelený přehled o kartografii, mapových základech, kartometrii a kartografické polygrafii.
 
Přehled probírané látky:
Základy matematické kartografie, teorie zobrazování zakřiveného zemského povrchu do roviny. Kartografická zkreslení a zobrazení použitá při vytváření mapových děl na našem státním území v průběhu historie všech mapovacích prací. Zobrazovací a souřadnicové systémy na území ČR jak v civilním tak vojenském mapování. Grafické zpracování výsledků mapování, tvorba a kompilace map. Kartografická polygrafie tj. použité tiskové techniky a technologie používané k pořízení grafického vyjádření obrazu zemského povrchu. Kartometrie, tzn. využití informací z mapového díla jako jsou délky, úhly, plochy, objemy, výšky a jejich co nejpřesnější získávání. Digitální model terénu, tj. číselné ztvárnění zemského povrchu nebo její části. Geoinformační systémy, ztvárnění a využívání informací o zemi.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
Kartografie - prezentace (.zip)  
Co je to kartografie - otázky (.doc)
 
Literatura:
Základní:
HOJOVEC, V., A KOL Kartografie. GKP Praha. Praha, 1987.
MARŠÍKOVÁ, M., MARŠÍK, Z. Kartografie. Skriptum JU České Budějovice. České Budějovice, 2005.

Rozšiřující:
PRAVDA, JÁN Metódy mapového vyjadrovania : klasifikácia a ukážky. Bratislava :Geografický ústav. Braatislava, 2006.
ROBINSON, ARTHUR H., MORRISON, JOEL L., MUEHRCKE, PHILLIP C., KIMERLING, A.JON, GUPTILLI, STEHEN Elements of Cartography. 6. vyd. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995. 674 s.. New York, 1995.
VEVERKA, B.: Topografická a tématická Kartografie. Skriptum VUT Praha. Praha, 2004.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.