skip to content

Interpretace mapových podkladů

Garant a vyučující předmětu: Ing. Magdalena Maršíková     Zkratka předmětu: IMAP
Rozsah: 1P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je základní seznámení studentů s používanými mapovými podklady, jejich interpretace a praktické použití.
Přehled probírané látky:
Základní přehled o vzniku jednotlivých mapových děl používaných na našem území. Rozdělení mapových děl podle účelu, způsobu vzniku a měřítka. Rozdělení map ČR. Výrazové prostředky a jejich interpretace. Značkový klíč pro používané mapy velkých a středních měřítek. Příprava mapových podkladů pro automatizované zpracování, skenování, vektorizace. Seznámení a informace o použití některého z využívaných softwarů při zpracování mapových podkladů. Zobrazení výsledků projekční činnosti do mapových podkladů a obráceně, získání údajů ze stávajících mapových děl.
   
Studijní podklady a doplňující informace:
 Ïnterpretace mapových podkladů 1: (.ppt)
Ïnterpretace mapových podkladů 2: (.ppt)
Ïnterpretace mapových podkladů 3: (.ppt)
Ïnterpretace mapových podkladů 4: (.ppt)
IMAP - plán přednášek 2015: (.doc)
IMAP - plán cvičení 2015: (.doc)
Okruh znalostí ke zkoušce: (.doc)
 
Literatura:
Základní:
HOJOVEC, V., A KOL Kartografie. GKP Praha. Praha, 1987.
MARŠÍK, Z. Dějiny zeměměřictví. Skriptum VUT Brno. Brno, 1998.
MARŠÍKOVÁ, M., MARŠÍK, Z Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světových. Praha, 2007.
MARŠÍKOVÁ, M., MARŠÍK, Z Kartografie. Skriptum JU České Budějovice. České Budějovice, 2005.
VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Univerzita Palackého, Olomouc, 187 s., 2001. Olomouc, 2001.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.