skip to content

Geodézie a kartografie

Garant a vyučující předmětu: Ing. Martin Pavel     Zkratka předmětu: GEKAR
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy geodézie a kartografie
Přehled probírané látky:
Seznámení s pojmy a prvky zobrazovací soustavy používaných na našem území, s jednoduchými měřickými pomůckami a jejich použitím. Základní charakteristikou používaných přístrojů v geodézii, tj. nivelační přístroj a teodolit. Měření délek, určování nadmořských výšek, základy souřadnicových výpočtů, základní princip fotogrammetrie, měřické chyby, mapování a kartografie. Seznámení a práce s mapou velkého měřítka.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
MARŠÍK, Z.: Základy geodézie a kartografie (pro zemědělské inženýry). JU ZF. České Budějovice, 1998.
Doporučená:
HÁNEK, P., A KOL Stavební geodézie. ČVUT FS Praha. Praha, 2007.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.