skip to content

Geodézie II

Garant a vyučující předmětu: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.    Zkratka předm.: GEODB
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je rozvoj praktických aplikací dosavadních poznatků z oboru geodézie a kartografie v návaznosti na předměty Geodézie I a další v rozsahu potřebném pro pochopení souvislostí a získání základních znalostí z právních norem a managementu oboru. 
Přehled probírané látky:
A) Základy mapování, vyjádření terénních tvarů. Tachymetrie. Kontrola výškopisu. Měření profilů a řezů. Pořizování a doplňování geodetických polohových a výškových podkladů pro projekt, výstavbu, provoz, rekonstrukce a správu.
B) Určování výměr pozemků a kubatur zemních těles. 
C) Základy inženýrské geodézie. Jednoduché vytyčovací úlohy. Koordinace. Vytyčování pozemkových úprav. Principy družicových navigačních a polohových systémů GPS.
D) Státní měřická služba, právnické a fyzické osoby. Porušení pořádku v zeměměřictví, úřední oprávnění. Kalkulace nákladů inženýrské kanceláře.
  
Studijní podklady a doplňující informace: http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00
  
Literatura:
Doporučená:
HÁNEK, P. http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154.
HÁNEK, P. http://zf.jcu.cz/public/departments/kpu/vyuka.htm.
HÁNEK, P. - KOZA, P. Geodezie pro SPŠ stavební. Praha, 2004.
HÁNEK, P. A KOL. Stavební geodezie. Praha ČVUT, 2008.
MÖSER, M. - MÜLLER, G. - SCHLEMMER, H. - WERNER, H. Handbuch Ingenieurgeodäsie. , 2000.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.