skip to content

Geodetický software

Garant a vyučující předmětu: Ing. Martin Pavel     Zkratka předmětu: GSOFT (GEOSO)
stará verze stránek
Rozsah: 1P / 3C     Semestr: Letní (Zimní)     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet (Zkouška)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je základní příprava studentů pro práci s geodetickými softwary běžně používanými v praxi při tvorbě geometrických plánů a vytyčovacích náčrtů. 
Přehled probírané látky:
Seznámení studentů s používanými geodetickými softwary. Řešení základních geodetických úloh v počítačovém prostředí. Transformace mapových podkladů a jejich vektorizace. Počítačová tvorba měřických náčrtů a geometrických plánů. Ukázky využití geodetických software při projektování pozemkových úprav. Datové přenosy ze záznamových médií geodetických přístrojů. Zpracování záznamů geodetických dat.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Doporučená:
HÁNEK, P. - HÁNEK, P. (JR.) - MARŠÍKOVÁ, M. Geodézie pro obor PÚPN. , 2008.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.