skip to content

Fyzika

Garant a vyučující předmětu: ... TENTO PŘEDMĚT JE RUŠEN     Zkratka předmětu: FYZ
stará verze stránek
Rozsah: 2P / 2C     Semestr:  Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu: 
Přehled probírané látky:
Základní prvky zobrazovací soustavy. Zobrazovací rovnice pro čočky a zrcadlo. Optické vady a jejich korekce. Základní optické přístroje, objektivy, okuláry, dalekohled, mikroskopy, spektometr. Huygensův princip. Difrakce a interference. Optická mřížka a její využití. Fotoelektrický jev, Comptonův jev. Laser, princip a užití. Teoretický základ elektroniky, Ohmův zákon, Kirchhoffův zákon. Základní elektronické prvky. Operační zesilovače. Logické obvody. Principy elektromagnetického měření délek.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.