skip to content

Fotogrammetrie a dálkový průzkum

Garant a vyučující předmětu: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.  
Zkratka předmětu: FTGM
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fotogrammetrie a dálkového průzkumu, jejich aplikacemi a možnými způsoby využití v praxi.
 
Přehled probírané látky:
Úvod do fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Historický vývoj, současné možnosti využití. Základy jednosnímkové a vícesnímkové pozemní a letecké fotogrammetrie. Geometrické principy, přístroje a měření. Porovnání analogových a digitálních obrazových dat. Přístrojové vybavení pro pořízení a vyhodnocení dat ve fotogrammetrii a DPZ. Využití neměřických snímků. Nefotogrammetrické způsoby pořízení obrazových dat. Radiometrické veličiny využívané v DPZ. Spektrální vlastnosti látek.
  
Studijní podklady a doplňující informace: http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00
  
Literatura:
Doporučená:
HALOUNOVÁ, L., PAVELKA, K Dálkový průzkum Země. , 2005. ISBN ISBN80-01-03124-1.
HÁNEK, P. http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00/FTGM/.
MIKHAIL, E.M. A KOL. Introduction to modern photogrammetry. , 2001. ISBN ISBN0-471-30924-9.
PAVELKA, K. Fotogrammetrie 10. , 2003. ISBN ISBN80-01-02649-3.
PAVELKA, K. Fotogrammetrie 20. , 2003. ISBN ISBN80-01-02762-7.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.