skip to content

Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav

Garant a vyučující předmětu: Ing. Magdalena Maršíková     Zkratka předmětu: DEZPU
Rozsah: 3 P / 0 C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zkouška
 
Cíl předmětu:
Přehled probírané látky:
Rozdělování pozemků ve starém Egyptě. Antické počátky geodézie. Měření tvaru a rozměrů Země. Historická mapová díla na území ČR. Katastrální mapování, pozemková mapa. Římský polní systém, agrimensoři. Kolonizace ve 13. - 14. století. Stabilizace hranic pozemků v 15. -17. století. Dělení dominikální půdy v 18. století (raabizace). Hospodářsko-technické úpravy pozemků. Pozemkové úpravy po roce 1989.
 
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.