skip to content

Členové sekce pozemkových úprav

Pedagogičtí pracovníci:
 
BYSTŘICKÝ Václav,  Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2778     e-mail: bystric@zf.jcu.cz
 
HÁNEK Pavel, Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2768     e-mail: hanek00@zf.jcu.cz  
 
KOUPILOVÁ Monika, Ing., DiS., Ph.D.

     tel.: 38777 2773     e-mail: koupilova.monika@seznam.cz
 
KVÍTEK Tomáš, prof. Ing., CSc.
     tel.: 38777 2772     e-mail: kvitet00@zf.jcu.cz
 
MARŠÍKOVÁ Magdalena,  Ing.
     tel.: 38777 2774     e-mail: papezik@zf.jcu.cz
 
MORAVCOVÁ Jana,  Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2773     e-mail: moravcova.janca@seznam.cz
 
ONDR Pavel,  doc. Ing., CSc.
     tel.: 38777 2771     e-mail: ondr@zf.jcu.cz
 
PAVEL Martin,  Ing.
     tel.: 38777 2775     e-mail: martin-pavel@seznam.cz
 
PAVLÍČEK Tomáš,  Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2777     e-mail: tpavlic@zf.jcu.cz
 
PĚKNÁ Denisa,  Ing., Ph.D.
     tel.:                       e-mail: denisa.pekna@seznam.cz
 
VÁCHAL Jan, prof. Ing., CSc.
     tel.: 38777 2776     e-mail: vachal.jan@seznam.cz
 
ZÁVITKOVSKÝ Jan, Ing.
     tel.: 38777 2631     e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
 
ZEMEK František, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2743     e-mail: f.zemek@usbe.cas.cz
  

Doktorandi:
Ciml Jiří, Ing.
     tel.: 38777 2673     e-mail: cimlji@seznam.cz
MAYER Zdeněk, Ing.
     tel.:                        e-mail: zdenek.mayer@seznam.cz
PEČENKA Jiří, Ing.
      tel.: 38777 2776     e-mail: pecenka.jiri@email.cz
PIKL Miroslav, Ing.
POLENSKÝ Jakub, Ing. 
      tel.: 38777 2673     e-mail: jakub.polensky@seznam.cz
 
POMIJE Tomáš, Ing.

SLÁMA Jiří, Ing.
      tel.: 38777 2775     e-mail: slama.j@centrum.cz

 
 
Technici:
BYSTŘICKÝ Václav,  Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2778     e-mail: bystric@zf.jcu.cz
LECHNER Petr, Ing.
     tel.: 38777 2778     e-mail: lechnp00@zf.jcu.cz
ONDOKOVÁ Květoslava
     tel.: 38777 2772     e-mail: ondok@zf.jcu.cz
PAVLÍČEK Tomáš,  Ing., Ph.D.
     tel.: 38777 2777     e-mail: tpavlic@zf.jcu.cz

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.