skip to content

Myslivost

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.     Zkratka předmětu: MYSL (MYSLI)
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5 (6)     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen na získání kvalifikace pro zajištění výkonu práva myslivosti na honebních pozemcích, jehož cílem je ochrana, využívání a zkvalitňování přírodního bohatství na úseku ochrany, zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejích životních podmínek jako nedílné součásti souboru hospodářských činností člověka prováděných v přírodě.
 
Přehled probírané látky:
Náplň výuky vyplývá z ustanovení prováděcího předpisu k zákonu č. 23/1962 Sb., o myslivosti. V rámci výuky získají posluchači v souladu s vyhláškou č. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, vyšší odbornou mysliveckou zkoušku.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
sylabus (.doc)     zkušební okruhy (.doc)
fotogalerie (.zip)     právní normy a tiskopisy (.zip)
termíny konzultací - kombinované studium (.doc)
 
Literatura:
Základní:
VACH M. A KOL. Myslivost, Silvestris 1997. Sylvestris, 1997.

Doporučená:
HANZAL V. Velká myslivecká encyklopedie na CD, GRAND s.r.o., 2007. GRAND, 2007.
HANZAL V.,VOJTKO V. Myslivost v kognitivních mapách, ZF JCU v Č. Budějovicích. 2009. ZF JU, 2009.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.