skip to content

Hospodaření se zvěří

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.     Zkratka předmětu: HOZVE
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Rozšíření zvěře v rámci planety. Rozdělení zvěře podle potravních nároků a způsobu života. Možnosti stimulace reprodukčních schopností.
 
Přehled probírané látky:
Vliv osidlování krajiny na zvěř, introdukce zvěře. Využívání zvěře jako základu obživy obyvatel některých oblastí třetího světa. Přehled o způsobech hospodaření se zvěří v zahraničí. Mezinárodní organizace a úmluvy zabývající se zvěří. Myslivost jako forma hospodaření se zvěří v ČR, honitby, systém řízení, právní normy, společenská tradice. Farmové chovy zvěře - historické důvody pro vznik farem, druhy zvěře chované na farmách, produkce. Farmové chovy zvěře v ČR. Hospodaření se zvěří ve volných honitbách. Oborní chovy zvěře. Bažantnictví. Ekonomická stránka hospodaření se zvěří. Komerční možnosti v myslivosti. Škody na zvěři způsobované v zemědělské a lesní výrobě, dopravou, turistikou, náhrady. Škody zvěří v zemědělství, lesnictví, prevence, náhrady. Součástí je seminární práce.
 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
sylabus (.doc)     právní úprava chovu jelenovitých (.doc)
foto z farmy jelenovitých - Dědovice (.zip)     foto z Poněšické obory (.zip)
 
Literatura:
Základní:
HANZAL V.,VOJTKO V. Myslivost v kognitivních mapách, ZF JCU v Č. Budějovicích. 2009. ZF JU, 2009.
Rozšiřující:
BUCHAR, J.: Zoogeografie. Praha, SPN, 1983.
FORMAN, R., T., T., GOUDRON, M. Krajinná ekologie. Praha, Academia, 1993.
Doporučená:
ODUM, E. P. Základy obecné ekologie.. Akademia Praha, 1977.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.