skip to content

Konference PU 2013

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
a
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
ve dnech 2. - 3. září 2013 společně uspořádali v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích celostátní konferenci
"Pozemkové úprav v širších souvislostech"
 
     Jednotlivé příspěvky si můžete prohlédnout zde:

Mgr. Ing. Miroslav Šimek
Církevní restituce (.pdf)

Ing. Marek Pultr
Činnost regionální dokumentační komise pro Jihočeský kraj (.pdf)

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
Dotace a financování PÚ

JUDr. Rudolf Hrubý
Některé problémy související s přijetím zákona o katastru nemovitostí (.pdf)

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
Vliv údržby a rekonstrukcí staveb zemědělského odvodnění na režim odtoku (.pdf)

doc. Ing. Zlatica Muchová, Ph.D.
Pozemkové úpravy na Slovensku (.pdf)

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Nová hodnota faktoru erozivity deště - R a její vztah k hodnotě přípustné ztráty půdy erozí (.pdf)

doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
Polní cesty s protierozní funkcí (.pdf)

Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Využití výsledků výzkumu větrné eroze v projekční praxi (.pdf)

Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Standardy GAEC (.pdf)

prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Nový přístup v hodnocení pozemkových úprav z hlediska odborného zpracování, efektivnosti a stupně realizace (.pdf)

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Krajinný ráz a biodiverzita

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Dlouhodobý vývoj venkovské krajiny v datech stabilního katastru 1845-2010 (.pdf)

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.
Oceňování rozptýlené zeleně v krajině (.pdf)

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.