skip to content

Kynologie

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.     Zkratka předmětu: KYN (QKYN)
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 3         Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se zásadami chovu a držení psů.
 
Přehled probírané látky:
V rámci přednášek bude probrán přehled právních norem, upravující držení a chov psů, charakteristika hlavních plemen psů a jejich vývoj se zřetelem k formování hlavních povahových rysů. Podrobně bude probrána etologie psa jako smečkového druhu, zejména jeho postavení ve smečce tvořené s lidmi, biologie a fyziologie psa, podmínky pro zařazení psa a feny do chovu, krytí feny a odchov štěňat, péče o fenu a štěňata u chovatele, péče o štěně a jeho výchova u nového majitele, etapy výcviku, péče o zdravotní stav psů a jejich výživa, zásady první pomoci, organizace kynologie a chovatelství. Součástí výuky budou návštěvy výstav psů, zkoušek, případně svodů, ukázky výcviku a zacházení se psy.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
sylabus (.doc)
 
TERMÍNY VÝJEZDŮ DO TERÉNU:
     25.10. 2012 - čtvrtek (fotky z předchozích výjezdů .zip)
Kynologický klub Falco, Hluboká nad Vlt. – Zámostí, sraz u cvičiště v 16:00 hod
 
     4.11.2012 – neděle (fotky z předchozích výjezdů .zip)
Výcvikové  canisterapeutické  sdružení Hafík, o.s. Třeboň, sraz v Třeboni v 10:00 hod
 
Literatura:
Doporučená:
 
ZVOLSKY, N. Die Kosmos - Retriever Schule. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co., Stuttgart, 2002. 
HANZAL,V., VOCHOZKA,V. Lovečtí psi - výchova a výcvik. Dona, 2003. 
DVOŘÁKOVÁ, Z. Moderní výživa psa. Golftime, 2003. 
DOUSEK, J. st., DOUSEK, J. ml. Pes v zrcadle předpisů. 2. vyd. Orac, 2004. 
ABRANTES, R. Řeč psů - encyklopedie psího chování. Dona, 1999. 
ABRANTES, R. Vývoj sociálního chování psů a dalších šelem psovitých. Dona, 2000.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.