skip to content

Zemědělské stavby (X)

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: XTZST
Rozsah: 2P / 1C   Semestr: Zimní   Počet kreditů: 3   Zakončení: Zápočet
  

Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o historii osídlení venkova. Dále o legislativních předpisech, normách a technických podmínkách platných pro provádění zemědělské investiční výstavby a i o možnostech rekonstrukcí. Nejdříve se uskutečňuje seznámení s běžnou problematikou stavební činnosti - od stavebních materiálů konstrukcí až po příklady zemědělských objektů živočišné a rostlinné výroby a další druhy zemědělských staveb.

 
Přehled probírané látky:
1. Historie, současnost a budoucnost osídlení venkovského prostoru. 2. Současná legislativa ve vztahu k zemědělským stavbám. 3. Projektová a realizační činnost. ČKAIT. 4. Základní přehled o stavebních materiálech. 5. Základní přehled o stavebních materiálech. 6. Základní přehled o stavebních materiálech. 7. Základní přehled o stavebních konstrukcích. 8. Realizace staveb a uvedení do provozu (kolaudace). 9. Budovy a stavby pro skot. 10. Budovy a stavby pro ostatní živočišnou výrobu. 11. Budovy a stavby pro rostlinnou výrobu a potravinářské sklady. 12. Budovy a stavby pro chemickou ochranu a manipulaci s výkaly. 13. Zahradnické stavby a potravinářské mini-provozovny. 14. Inženýrské stavby.

 

Studijní podklady a doplňující informace:

další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz
 
Literatura:
Doporučená:
MARTÍNEK, M., KOZEL, J Architektura a plánování venkova. Brno, ČVUT Brno- fakulta architektury, 1993. ISBN 80-214-0503-1. Poznámka: Učební texty vysokých škol
SÝKORA, J. Venkovský prostor. Praha, 1998.
Norma a vyhláška.

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.