skip to content

Výuka

Sekce pozemkových úprav garantuje a zajišťuje studijní předměty:
 
Agrometeorologie - AGMET
Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav - DEZPU
Dendrologie - DENDR
Deskriptivní geometrie - DG
Dopravní stavby - DPS
Fotogrammetrie a dálkový průzkum - FTGM
Fyzika - FYZ
Geodetické práce v katastru - GEPRK
Geodetický software - GSOFT (GEOSO)
Geodézie I - GEODA
Geodézie II - GEODB
Geodézie a kartografie - GEKAR
Geografické informační systémy - GIS
Geografické informační systémy I - GIS1
Geografické informační systémy 2 - GIS2
Hospodaření s vodou v krajině - HVK
Hydraulika
Hydrologie a úpravy toků - HYDRO
Interpretace mapových podkladů - IMAP
Inženýrská a investiční činnost - IIC
Kartografické kreslení - KK
Kartografie - KARTO
Lesnické meliorace - LEMEL
Oceňování majetku a trh nemovitostí - OMTN
Odvodnění a závlahy - ODVOD
Parkové úpravy - PARKU
Pozemkové úpravy - POZU
Pozemkové úpravy I. - POUP1, POZU1
Pozemkové úpravy II. - POZU2
Praxe odborná
Protierozní ochrana a rekultivace - PRERO
Realitní činnost a trh nemovitostí - RCTN
Revitalizace krajiny - REVIK
Revitalizace odvodňovacích staveb - REVOS
Speciální a vyšší geodézie - SPEG
Statistika
Stavební materiály a konstrukce - STMK
Tvorba a ochrana krajiny - TVOK
Úpravy toků
Územní plánování - UPLAN (UPL)
Vodní režim krajiny - VODR(E)
Výuka v terénu - měřictví - VYTEM
Využití a ochrana vodních zdrojů - OCHV
Základy počítačové grafiky - POGR
Základy pozemních a inženýrských staveb - ZPIS
Zemědělské meliorace - ZEMEL
Zemědělské stavby pro PÚPN - ZSTA
Zemědělské stavby - XTZST
Zemědělské stavby pro ZOO - ZSTA

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.