skip to content

Speciální a vyšší geodézie

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     Zkratka předmětu: SPEG
 
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět navazuje na předmět Geodézie I, II. Prohlubuje probranou problematiku a rozšiřuje ji o hodnocení a testování vstupních dat, a dále o speciální aplikace pro projekty pozemkových úprav a pro práce v katastru nemovitostí a v oblasti stavební geodézie.
 
Přehled probírané látky:
1.Přibližné výpočty. Základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu. Zjišťování přítomnosti systematických chyb. Aplikace zákona přenášení chyb. Rozbory přesnosti. Odhady L1 a L2. Princip vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Způsoby vyrovnání.
2. Přesné nivelace, zdroje chyb. Teorie nadmořských výšek. Výpočty na kouli. Měření a výpočty v místní síti. 
3. Vytyčovací lasery a laserové skenery. Polohové a výškové vytyčovací úlohy (bod, přímka, rovina). Prostorové vytyčování plošných a liniových staveb a objektů. Výpočet, vytyčování a rektifikace dopravních oblouků a přechodnic (klotoida, lemniskáta) se zaměřením na projekty PÚ. Vodohospodářská měření.
4.Měření svislých a vodorovných posunů, pootočení a přetvoření (tzv. deformací) stavebních objektů geodetickými a fotogrammetrickými metodami a GPS, typické příklady. Další aplikace GPS. Poklesové kotliny. Základy geodézie v podzemních prostorách.
 
Studijní podklady a doplňující informace: http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00
  
Literatura:
Doporučená:
ČÚZK http://www.cuzk.cz.
HAMPACHER, M. - RADOUCH, V. Teorie chyb a vyrovnávací počet. Praha ČVUT, 2004.
HÁNEK, P. http://zf.jcu.cz/public/departments/kpu/vyuka.htm.
HÁNEK, P. - HÁNEK, P. (JR.) - MARŠÍKOVÁ, M. Geodézie pro obor PÚPN. 2008.
HÁNEK, P. - NOVÁK, Z. Geodezie v podzemních prostorách. Praha, 2008.
MÖSER, M. - MÜLLER, G. - SCHLEMMER, H. - WERNER, H. Handbuch Ingenieurgeodäsie. 2000.
NOVÁK, Z. - PROCHÁZKA, J. Inženýrská geodézie 10. Praha, 2006.
VLASÁK, J. - BARTOŠKOVÁ, M. Pozemkové úpravy. Praha, 2007.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.