skip to content

Sekce laboratoř aplikované ekologie

vedoucí sekce: doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
 
Laboratoř aplikované ekologie vzniklav roce 1996 jako projekt VS 96072 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Posílení výzkumu na vysokých školách). Od roku 2000 je součástí  Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vedoucím projektu je od roku 1996 RNDr. Libor Pechar, CSc.
 
Hlavním cílem je studium vztahů mezi zemědělským hospodařením a funkčními ekologickými charakteristikami krajiny. Funkční ekologické charakteristiky jsou podle holistického přístupu (Ripl 1995, Ecol. Model. 78 (1-2):,61-76) definovány jako schopnost vegetačního krytu disipovat sluneční energii a tlumit tak velké energetické pulsy a schopnost biocenóz udržet vysoký obsah vody a organických látek především v půdě, kompenzovat výkyvy v odtokových poměrech a bránit odtoku rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Toto holistického hodnocení krajiny je koncipováno jako potenciální nástroj pro rychlou integrální diagnózu klíčových funkcí krajiny.
 
Tento koncept lze považovat za perspektivní pro hodnocení krajinných celků a to při využití metod dálkového průzkumu Země, sítě hydrologického a hydrochemického monitoringu a analýzy hospodářských aktivit v krajině. Ověření těchto principů v našich podmínkách je hlavním vědeckým úkolem projektu „Laboratoř aplikované ekologie“.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.