skip to content

Sekce ekonomiky a managementu rurálního prostoru

vedoucí sekce: doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
 
Sekce je garantem studijních předmětů: Ekonomika zemědělství, Management, Marketing, Regionální management, Řízení lidských zdrojů, Sociologie a psychologie.
 

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.