skip to content

publikace LAE

Přehled publikací a výstupů na pracovišti LAE od roku 1996
2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011 
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001
2000     1999     1998     1997     1996  
                 
 
Procházka a kol. (2019). Monitoring růstu plodin v měnících se podmínkách v okolí JE Temelín. - celý text. (pdf)
 
Metodika:  Vinciková a kol. (2016). Systém monitoringu zemědělské krajiny a aktualizace databáze plodin v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny - celý text. (pdf)
 
Atlas DPZ - titulní strana a obsah (.pdf)
 
Zemek, F., a kol. Letecký dálkový průzkum Země - teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů - titulní strana (.pdf)
 
Zemek, F., et al. Airborne remote sensing - theory and practice in assessment of terrestrial ecosystems - titulní strana (.pdf)
 
Metodika: Hodnocení funkčních parametrů povrhcu krajiny na územích zasažených povrchovou těžbou pomocí metod dálkového průzkumu Země - titulní strana (.pdf)
 
Soubor specializovaných map Temelín2013 (.pdf)
Soubor specializovaných map Temelín2014 (.pdf)
 
Brom J. a kol. 2017: Identifikace kritických zdrojových lokalit pro oblast Kojčice. (soubor specializovaných map s odborným obsahem (.pdf)

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.