skip to content

publikace LAE

Přehled publikací a výstupů na pracovišti LAE od roku 1996
                                                                        2014     2013     2012     2011 
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001
2000     1999     1998     1997     1996  
                 
Metodika:  Vinciková a kol. (2016). Systém monitoringu zemědělské krajiny a aktualizace databáze plodin v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny - celý text.(pdf)
 
Atlas DPZ - titulní strana a obsah (.pdf)
 
Zemek, F., a kol. Letecký dálkový průzkum Země - teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů - titulní strana (.pdf)
 
Zemek, F., et al. Airborne remote sensing - theory and practice in assessment of terrestrial ecosystems - titulní strana (.pdf)
 
Metodika: Hodnocení funkčních parametrů povrhcu krajiny na územích zasažených povrchovou těžbou pomocí metod dálkového průzkumu Země - titulní strana (.pdf)
 
Soubor specializovaných map Temelín2013 (.pdf)
Soubor specializovaných map Temelín2014 (.pdf)
 
Brom J. a kol. 2017: Identifikace kritických zdrojových lokalit pro oblast Kojčice. (soubor specializovaných map s odborným obsahem (.pdf)

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.