skip to content

Projekty

V současné době jsou na katedře krajinného managementu pracovníky sekce pozemkových úprav řešeny následující projekty:
 
NAZV - QH92034 - Identifikace infiltračních oblastí vybraných povodí pomocí vodního vegetačního stresu. Příjemce - koordinátor Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Renata Duffková, Ph.D.), příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ing. Pavel Ondr, CSc.), příjemce Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i. (Ing. Mgr. František Zemek, Ph.D.). 2009-2011
 
NAZV - QH92298 - Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav. Příjemce - koordinátor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (prof. Ing. Jan Váchal, CSc.), příjemce Vysoké učení technické v Brně (doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.). 2009-2011
 
NAZV - QI91C200 - Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav. Příjemce - koordinátor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (prof. Ing. Jan Váchal, CSc.), příjemce Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (RNDr. Pavel Novák), příjemce Vysoké učení technické v Brně (doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.), příjemce Česká zemědělská univerzita v Praze (doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.). 2009-2013
 
NAZV - QH82095 - Vliv rozmístění druhů pozemků v povodí na odtok a odnos vybraných látek. Příjemce - koordinátor Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.), příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.), příjemce DHI Hydroinform a.s. (Ing. Pavel Tachecí, Ph.D.). 2008-2012

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.