skip to content

Lesnické meliorace

Garant a vyučující předmětu: Ing. Pavel Ondr, CSc.     Zkratka předmětu: LEMEL
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je objasnění pojmů a vztahů a vytvoření komplexního přehledu v oblasti lesnických meliorací.
 
Přehled probírané látky:
Specifická problematika lesnických meliorací. Vodohospodářská a půdoochranná funkce lesa. Hydraulika, hydrostatika a hydrodynamika vody v lesních společenstvech. Hrazení bystřin. Erozní jevy v lesích a možnosti protierozní ochrany. Hrazení lavin, technická a lesnická opatření. Lesnická meliorační opatření ve svážných územích. Meliorace lesních půd s narušenou produkční schopností. Odvodňování zamokřených a zbahnělých lesních půd. Hlavní odvodňovací zařízení a odvodňovací detail v lesích. Závlahy v lesotechnických melioracích. Výsadba, údržba a provoz ochranných lesních pásů. Oborová legislativa.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Doporučená:
JŮVA, K. A KOL Meliorační kultivace a rekultivace zemědělské půdy. Praha, 1984.
RIEDL O., A KOL.: Lesotechnické meliorace, SZN Praha 1973.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.