skip to content

Geodetické práce v katastru

Garant a vyučující předmětu: Ing. Martin Pavel     Zkratka předmětu: GEPRK
stará verze stránek
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámení s problematikou tvorby geometrických plánů, vytyčovacích náčrtů a geodetických prací při řešení projektů pozemkových úprav. 
Přehled probírané látky:
Základní geodetické úlohy používané při práci v katastru. Interpretace a tvorba geometrických plánů, problematika vytyčování hranic pozemků. Využitelnost údajů katastru pro projektování pozemkových úprav. Postup zpracování geodetické zakázky. Geodetické práce při řešení projektu pozemkových úprav.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
ČUZK PRAHA Vyhláška č.26/2007 Sb..
 
HÁNEK, P. - HÁNEK, P. (JR.) - MARŠÍKOVÁ, M. Geodézie pro obor PÚPN. , 2008.
SAGIT Úplné znění - Zeměměřictví, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy.
Doporučená:
 
ČUZK PRAHA Metodický návod pro obnovu a vedení katastrálního operátu - ČUZK Praha.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.