skip to content

Geodézie I.

Garant a vyučující předmětu: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.    Zkratka předmětu: GEODA
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet
 
Cíl předmětu:
Cílem je získání základních zeměměřických vědomostí a dovedností, aplikovatelných v dalším studiu. Bezprostředním pokračováním je Geodézie II, s níž má společnou zkoušku.
Přehled probírané látky:
A) Základní pojmy a vztahy. Referenční plochy Země. Planetární vlivy. Základy kartografických zobrazení. Souřadnicové systémy. Bodová pole a sítě ČR. Základy teorie měřických chyb. Charakteristiky přesnosti. 
B) Základní souřadnicové výpočty: směrník, délka, rajon, polygonové pořady, protínání, jednoduché transformace. Vyhledání ztraceného bodu. Volná stanoviska.
C) Měřické pomůcky. Opto-mechanické a elektronické měřické přístroje (včetně speciálních), jakost, rektifikace. Příprava přístroje na stanovisku. Měření směrů a úhlů. Přímé a nepřímé měření délek. Výšková měření (určování převýšení a výšek) geometrickou nivelací, trigonometricky a hydrostaticky. 
   
Studijní podklady a doplňující informace: http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00
  
Literatura:
Doporučená:
DEUMLICH, F. - STEIGER, R. Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. , 2000.
 
HÁNEK, P. http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154.
HÁNEK, P. http://zf.jcu.cz/public/departments/kpu/vyuka.htm.
HÁNEK, P. - KOZA, P. Geodezie pro SPŠ stavební. Praha, 2004.
HÁNEK, P. A KOL. Stavební geodezie. Praha ČVUT, 2008.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.