skip to content

Biomasa-kontaminace

Program „Biomasa_kontaminace“ pro ESRI®ArcMap 9.2 ArcInfo
 
Program slouží pro modelování změny množství biomasy a její kontaminace radioaktivním materiálem v prostorovém měřítku v prostředí GIS jako modul software ArcGISArcInfo 9.2. Součástí modulu je možnost rozdělení kontaminovaných ploch do referenčních úrovní radioaktivní kontaminace a orientační ekonomické vyhodnocení odstranění biomasy z kontaminovaných ploch. Pomocí modulu lze počítat produkční charakteristiky vegetačního krytu (množství sušiny, množství živé biomasy, relativní obsah vody v porostu, index listové plochy) samostatně.
 
Program Biomasa-Kontaminace není potřeba instalovat, stačí rozbalit zip archiv do libovolné složky. Práce s programem je popsána v manuálu, který je přiložen v archivu Biomasa-Kontaminace.zip. Před započetím práce s programem si prosím manuál pečlivě prostudujte.
 

Program si můžete stáhnout ZDE

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.