skip to content

Katedra krajinneho managementu

vedoucí katedry: doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
 
     Katedra krajinného managementu (KKM) byla ustavena na základě rozhodnutí děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke dni 1.6.2009.
     Vznikla sloučením katedry pozemkových úprav s laboratoří aplikované ekologie a se sekcí myslivosti z katedry rybářství a myslivosti. Z této skutečnosti vyplynulo i současné členění katedry krajinného managementu na jednotlivé sekce:

 
AKTUALITY:
2020-02-03 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2019/2020. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2020!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2019-01-23 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2018/2019. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2019!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2018-01-26 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2017/2018. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2018!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2016-02-07 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2016/2017. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 17.2.2017!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
PODPOŘTE NÁŠE KANDIDÁTY DO VOLEB AS ZF! Děkujeme
Více informací na facebooku katedry.
 
2016-01-25 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2015/2016. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 19.2.2016!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
SLAVNOSTNÍ PROMOCE pro absolventy bakalářského studijního programu se konají v úterý 30. 6. 2015 v Aule Jihočeské univerzity (Bobík) v Českých Budějovicích od 15:00. 
 
Pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu se konají ve čtvrtek 2. 7. 2015 v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká nad Vltavou od 15:00. 
 
Sraz promovaných je vždy 30 minut před zahájením na místě konání slavnostních promocí.
 
 
2015-03-25 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 2.4.2015 od 13:30 v pavilonu C, posluchárna  P1 viz. mapka budova č.4. Tentokrát bude náplní semináře závěrečný doktorský seminář Ing. Václava Nedbala, který nás seznámí se svou disertační prací a jejím současným stavem. 
 
2015-02-23 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 26.02.2015 od 13:15 na učebně JS 10 v budově J Zemědělské fakulty (Na Zlaté stoce 10, suterén). Se svými příspěvky nás seznámí Pavlína Hakrová, Kateřina Novotná (společně) a Monika Koupilová
 
2014-11-04 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 13.11.2014 od 15:00 na učebně JS 16 v budově J Zemědělské fakulty (Na Zlaté stoce 10, suterén).
 
2014-06-25 Katedra krajinného managementu je na facebooku
 
 
2014-06-04 V pátek 6.6.2014 proběhne na učebně M6 od 9:00 "přípravné sezení" na příjimací řízení do navazujícího magisterského studia studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Zváni jsou především uchazeči z jiných škol či fakult, své znalosti si mohou ověřit ale i končící studenti bakalářského studia stejnojmeného studijního oboru.
 
2014-01-14 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2013/2014. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
2013-09-18 Ve dnech 2.-3. září 2013 proběhla v prostorách JU celostátní konference s názvem „Pozemkové úpravy v širších souvislostech“. Příspěvky a několik fotografií z konference naleznete ZDE.
 
2013-01-15 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2012/2013. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!!

 • Témata bakalářských prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.doc)
 • Témata bakalářských a diplomových prací sekce LAE KKM (.doc

 
2012-11-26 Z projektu FRVŠ 243/2012 byla zřízena nová počítačová učebna s názvem Specializovaná laboratoř pro praktickou výuku fytotechnických a geoinformačních předmětů  - podrobnější informace naleznete zde. Její ostrý provoz bude zahájen v LS 2013. Součástí projektu bylo i vybavení experimentálního stanoviště meteorologickou stanicí a GNSS stanicí Trimble R4 m2. Zde můžete sledovat průběh měření meteorologických dat.
 
Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2011/2012:

 • Témata bakalářských prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.pdf)
 • Témata diplomových prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.pdf)
 • Témata bakalářských a diplomových prací sekce LAE KKM (.pdf)

 
Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ke kvalifikačním, formálním a metodickým požadavkům na závěrečné práce studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů (.pdf)
 
-->
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.