skip to content

Katedra krajinneho managementu

vedoucí katedry: doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
 
     Katedra krajinného managementu (KKM) byla ustavena na základě rozhodnutí děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke dni 1.6.2009.
     Vznikla sloučením katedry pozemkových úprav s laboratoří aplikované ekologie a se sekcí myslivosti z katedry rybářství a myslivosti. Z této skutečnosti vyplynulo i současné členění katedry krajinného managementu na jednotlivé sekce:

 
AKTUALITY:
 
2020-02-03 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2020/2021. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 19.2.2021!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
Studijní materiály pro samostudium
během zrušené výuky. Informace jsou
podle vyučujících
 
 
 
Ing. Václav Bystřický, Ph.D. 
přednášky, cvičení i protokoly jsou k vidění na moodlu. To platí pro předměty HYDRL, VODR i VODRE.
  
Ing. Jan Závitkovský 
Zpis:
Jednotlivé prezentace pro samostudium a zadání semestrální práce jsou ke stažení na následujícím odkazu níže. Se semestrální prací, která je náhradou za cvičení, byli studenti obeznámeni před vyhlášením zrušení výuky.
http://www.zavitkovsky.wz.cz/zpis.htm
 
IIC:
Jednotlivé prezentace pro samostudium a zadání semestrální práce jsou ke stažení na následujícím odkazu níže. Se semestrální prací, která je náhradou za cvičení, byli studenti obeznámeni před vyhlášením zrušení výuky.
http://www.zavitkovsky.wz.cz/iic.htm
 
ZSTA a QZSTA:
Jednotlivé prezentace pro samostudium a zadání semestrální práce jsou ke stažení na následujícím odkazu níže. Se semestrální prací, která je náhradou za cvičení, byli studenti obeznámeni před vyhlášením zrušení výuky.
 
 
Ing. Jana Moravcová, Ph.D. 
https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=276
 
Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 
Moodle
 
 prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
oon-line výuka viz. e-mail pro studenty.
 
 

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.
on-line výuka viz. e-mail pro studenty.
 
 
Ing. Monika Březinová, Ph.D. Zasílám přednášku na příští týden k samostudiu.
Dále přečtěte přiloženou případovou studii a do 20.3 mi zašlete písemně vypracované odpovědi na otázky 1 a 2, pokud bude krizová situace trvat i další týden, písemně odpovíte do 27.3 na otázky 3 až 5.
https://www.uschovna.cz/zasilka/WEX6CDH8KJJZ2HRL-29P/
 

Doc. Ing. Mgr. František Zemek, Ph.D.
on-line výuka viz. e-mail pro studenty.

 
Ing. Jiří Sláma, Ph.D.
Studentům předmětů (Q)ZP a (Q)EKPO byly odeslány e-maily s instrukcemi (manuály) a materiály (základní i rozšiřující – nadstavbové). Úplně základní materiály jsou k dispozici na tomto odkaze: https://www.uschovna.cz/zasilka/WEREB397C5IC3EJ2-8NK/. Studentům (Q)ZP byl vytvořen v MS Forms (Office 365 JU) „podnikatelský kvíz“ a v nejbližších dnech bude vytvořen „ekonomický kvíz“ i pro studenty (Q)EKPO. Studenti jsou i nadále instruováni a průběžně informováni e-mailem a jinou elektronickou formou (Whatsapp či Skype).

 
 
doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
materiály k dispozici skrze Moodle, MS Teams
 
Ing. Monika Koupilová, Ph.D. 
Dendrologie
https://www.uschovna.cz/zasilka/WEC9D42U9MFLTRLA-RJ3/

 
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. 
http://www2.zf.jcu.cz/~hanek00/
 

 Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
www.uschovna.cz/zasilka/WS7PYLSKITYMU7WM-7DX/

 
 

 

 

 
 
2020-02-03 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2019/2020. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2020!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2019-01-23 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2018/2019. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2019!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2018-01-26 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2017/2018. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 21.2.2018!!

 • Témata bakalářských a diplomových prací KKM (.doc)

 
2016-02-07 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2016/2017. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 17.2.2017!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
PODPOŘTE NÁŠE KANDIDÁTY DO VOLEB AS ZF! Děkujeme
Více informací na facebooku katedry.
 
2016-01-25 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2015/2016. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!! Nejpozději do 19.2.2016!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
SLAVNOSTNÍ PROMOCE pro absolventy bakalářského studijního programu se konají v úterý 30. 6. 2015 v Aule Jihočeské univerzity (Bobík) v Českých Budějovicích od 15:00. 
 
Pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu se konají ve čtvrtek 2. 7. 2015 v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká nad Vltavou od 15:00. 
 
Sraz promovaných je vždy 30 minut před zahájením na místě konání slavnostních promocí.
 
 
2015-03-25 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 2.4.2015 od 13:30 v pavilonu C, posluchárna  P1 viz. mapka budova č.4. Tentokrát bude náplní semináře závěrečný doktorský seminář Ing. Václava Nedbala, který nás seznámí se svou disertační prací a jejím současným stavem. 
 
2015-02-23 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 26.02.2015 od 13:15 na učebně JS 10 v budově J Zemědělské fakulty (Na Zlaté stoce 10, suterén). Se svými příspěvky nás seznámí Pavlína Hakrová, Kateřina Novotná (společně) a Monika Koupilová
 
2014-11-04 Dovolujeme si Vás pozvat na konání dalšího SEMINÁŘE KATEDRY KRAJINNÉHO MANAGEMENTU, který se uskuteční ve čtvrtek 13.11.2014 od 15:00 na učebně JS 16 v budově J Zemědělské fakulty (Na Zlaté stoce 10, suterén).
 
2014-06-25 Katedra krajinného managementu je na facebooku
 
 
2014-06-04 V pátek 6.6.2014 proběhne na učebně M6 od 9:00 "přípravné sezení" na příjimací řízení do navazujícího magisterského studia studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Zváni jsou především uchazeči z jiných škol či fakult, své znalosti si mohou ověřit ale i končící studenti bakalářského studia stejnojmeného studijního oboru.
 
2014-01-14 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2013/2014. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!!

 • Témata bakalářských prací KKM (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (.doc)

 
2013-09-18 Ve dnech 2.-3. září 2013 proběhla v prostorách JU celostátní konference s názvem „Pozemkové úpravy v širších souvislostech“. Příspěvky a několik fotografií z konference naleznete ZDE.
 
2013-01-15 Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2012/2013. Téma je nutné si zapsat přímo u vedoucího práce!!!

 • Témata bakalářských prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.doc)
 • Témata diplomových prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.doc)
 • Témata bakalářských a diplomových prací sekce LAE KKM (.doc

 
2012-11-26 Z projektu FRVŠ 243/2012 byla zřízena nová počítačová učebna s názvem Specializovaná laboratoř pro praktickou výuku fytotechnických a geoinformačních předmětů  - podrobnější informace naleznete zde. Její ostrý provoz bude zahájen v LS 2013. Součástí projektu bylo i vybavení experimentálního stanoviště meteorologickou stanicí a GNSS stanicí Trimble R4 m2. Zde můžete sledovat průběh měření meteorologických dat.
 
Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných na katedře krajinného managementu v akademickém roce 2011/2012:

 • Témata bakalářských prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.pdf)
 • Témata diplomových prací KKM (sekce EMRUP, MYSL, PÚ) (.pdf)
 • Témata bakalářských a diplomových prací sekce LAE KKM (.pdf)

 
Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ke kvalifikačním, formálním a metodickým požadavkům na závěrečné práce studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů (.pdf)
 
-->
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.